Husk, at et gratis kursus reelt ikke er gratis, pointerede Tony Evald Clausen fra Salgspiloterne. Folk betaler jo med deres tid. Så når man “sælger” for eksempel et Bo Brandsikkert-kursus, skal man være meget skarp på, hvad kursisterne får for den tid, de investerer i kurset.

Hvorfor er det svært at
sælge noget der er gratis?

Den sidste weekend i september var undervisere i BorgerBeredskabet (Robust Borger) fra alle steder i landet samlet i Tietgen Kompetencecenter i Odense.

Formålet med tema-weekenden var særligt at anerkende undervisernes store indsats gennem året. Derfor var der lagt op til et stærkt fagligt program, så underviserne kunne få noget med hjem – men det sociale aspekt var absolut en lige så stor del af weekenden.

Weekenden var alle tiders mulighed for at blive klogere på sin egen rolle som underviser samt til at udveksle erfaringer med andre undervisere – noget som kan være svært at nå i det daglige.

Hvorfor er jeg underviser?

Hvorfor er jeg underviser i BorgerBeredskabet?

Dette spørgsmål var helt centralt i lørdagens workshop, som blev afholdt af Lasse F. Petersen fra konsulenthuset Ingerfair. Temaet for workshoppen var ”motivation” – og Lasses praktiske erfaringer fra frivillighedsverdenen blev kombineret med et spændende oplæg om tendenserne indenfor frivilligt arbejde.

Det gav en masse input, da deltagerne senere skulle blive klogere på hinanden – og ikke mindst på sig selv og deres egen individuelle motivation som undervisere. Der kan nemlig være meget stor forskel på, hvad der motiverer og demotiverer os som mennesker, når vi kaster os ind i det frivillige arbejde. Samtidig gav workshoppen også en masse guldkorn, som der kan arbejdes videre med fremover – f.eks. hvordan vi kan blive bedre til at ”teame” underviserne op sammen.

Hvordan ”sælger” vi BorgerBeredskabet?

Det kan være lidt af en udfordring at sælge et Borgerberedskabskursus – også selv om det er gratis. Det er nok noget, som mange undervisere kan nikke genkendende til. Derfor havde vi alliereret os med ”manden med de røde sko” – Tony Evald Clausen fra Salgspiloterne. Tonys baggrund inden for salg og formidling gav et spændende og meget anderledes indspark i forhold til, hvordan vi som undervisere selv kan blive mere skarpe på at sælge kurser ind i vores lokalsamfund.

Set fra supersælgerens synspunkt så er det især vigtigt, at vi altid tænker over, at et kursus reelt ikke er gratis. Folk betaler jo med deres tid – den vigtigste ressource for de fleste mennesker. En vigtig pointe var derfor, at vi som undervisere er meget skarpe på, hvad kursisterne helt konkret får til gengæld for den tid, de investerer i kurset.

Det handler ifølge Tony om at tænke nærmere over fordele og ulemper ved at deltage i kurset – og så fokusere på hvordan fordelene kommer til at opveje ulemperne. Og sidst, men ikke mindst – at lade være med at tage et “nej tak” alt for personligt.

Set fra arrangørside en virkelig hyggelig og fagligt udviklende weekend med stort engagement og deltagelse i weekendens program fra undervisernes side.

Lasse F. Petersen fra konsulenthuset Ingerfair stod for en workshop om motivation i frivillighedsverdenen.

Print alle sider