På informationsmødet 7. oktober i Odense fortalte beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard de fremmødte om de opgaver, de vil få som frivillige i Beredskab Fyn.

Fyn er fin for de frivillige

Et stort kuld af nye frivillige er kommet ind i folden hos Beredskab Fyn.

Hvervekampagnen, som beredskabet afviklede i samarbejde med Beredskabsforbundet i september og oktober, har fået omkring 30 fynboer til at underskrive en frivilligkontrakt.

I løbet af september blev der slået på tromme på hele Fyn via annoncering, Facebook-opslag, pressemeddelelser og infotavler, og det kulminerede med informationsmøder fem steder i Beredskab Fyns område 7. oktober. Over 100 interesserede dukkede op til møderne.

Flest – nemlig 70 – kom der naturligvis i Odense: En blanding af unge og midaldrende af begge køn. Nogle stykker var tidligere værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen, som savnede beredskabsarbejdet og overvejede at blive frivillige.

Beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard fortalte om beredskabet. Og kredsleder i Odense, Laila M. Hansen, fortalte om de frivilliges mulighed for at blive medlemmer af Beredskabsforbundet – og om det sociale aspekt med kammeratskab, sommerfest og julefrokost.

Ikke brand - men klimaopgaver

”Det var min fornemmelse, at mange af dem, som kom, gerne vil gøre en forskel, hvad angår klimahændelser,” fortæller konsulent i Beredskabsforbundet Henning Skallebæk, som stod for udformningen af hvervekampagnen, og som deltog i mødet i Odense.

Både på forhånd og under mødet var det gjort klart, at de mulige frivillige ikke skulle regne med at blive brandmand, men primært være med til at forebygge og minimere skader ved stormflod og dermed redde store samfundsværdier og gøre fynboerne mere trygge.

Efter mødet var 64 stadig så interesserede, at de tog en kontrakt med sig. Og foreløbig har 29 skrevet under på en frivilligkontrakt (opgjort den 23. oktober).

De nye frivillige får ikke lov at vente i spænding ret længe: Allerede 2.-3. november skal de nemlig på uddannelses-weekend.

Print alle sider