Sommerens store arrangement hos klynge Midt ved Nordjyllands Beredskab

I uge 26 (sidste weekend i juni) har der i mange år været afholdt Nibe Festival, og her har de frivillige siden 1987/-88 været der som førstehjælpere.

Første gang de frivillige havde førstehjælpen, var fordi Niels L. Sørensen (frivillig ved det der dengang hed Nibe Civilforsvar) havde taget kontakt til Nibe festivalens ledelse og tilbudt at hjælpe. Dette blev der taget imod med taknemmelighed.

Den daværende beredskabschef var ikke helt glad for det. Men da han så et stykke papir, som lægerne havde skrevet efter festivallen, hvor de takkede for det gode samarbejde, som Niels før festivallen havde aftalt med lægerne og Falck, var der ingen tvivl fra beredskabschefens side. Siden da har de frivillige hvert år deltaget med førstehjælpsposter ved Nibe festivallen.

Dette års førstehjælp havde den primære førstehjælpspost ved Nibe festivallens camp og en mindre ved den Store scene. Når der var musik på Blå scene, var der førstehjælpere med deres udstyr der også. Derudover var der Aalborgs ATV og et par golfvogne til at rykke ud og hjælpe.

Førstehjælperne keder sig sjældent. Der går aldrig lang tid fra der åbnes for campen til den første kunde er i ”butikken”. Der kommer lige fra alvorlige skader, hvor der er brug for en af festivallens læger og evt. en ambulance, til dem der skal have et plaster eller bare en lille snak.

Normalt plejer KC (kommandocentralen) at ligge i tilknytning til førstehjælpen ved Campen på Nibe festivallen. Men denne var i år flyttet ind på Brandstationen i Aalborg pga. DGI Landsstævne. Her var der konstant to frivillige på vagt, samt den primære ansvarlige Søren Korsgaard fra Nordjyllands beredskab.

Isposer i solen til DGI landsstævne

Som nævnt var der i år på samme tidspunkt også det store DGI landsstævne i Aalborg, hvor der også var gang i førstehjælpen fra de frivillige. Men her måtte der også trækkes på frivillige fra andre klynger/kredse/regioner for at få vagtplanen til at gå op, da denne opgave på nogle tidspunkter krævede meget mandskab på samme tid.

Her forgik alt førstehjælpen med, at der blev kørt ud fra stationen. Det være sig i bil, på cykler samt på ATV, til de steder hvor der var DGI-aktiviteter. Flere af stederne var der sat telte op som base. Noget af førstehjælpsudstyret var lånt ind fra Frederikshavn. Det var tasker, biler og ATV, da sådanne to store arrangementer kræver meget udstyr, og så er nabohjælp jo en god ting.

Førstehjælperne havde ikke meget at lave til at starte med, men det kom da alle arrangementerne først rigtig gik i gang. Der blev brugt mange isposer – specielt da solen brød frem og gulvet til opvisningen på havnen blev lidt for varmt. Men ingen gymnaster/udøvere ”piver” før opvisningen er slut, og det var sådan ser meget gennemgående for hele stævnet.

Flæskesteg, kaffe og kage

Men ”uden mad og drikke duer helten ikke”, som et ordsprog siger. Denne mad stod de frivillige for, når det handlede om aftensmad samt kage til eftermiddag og aften plus sandwich til nattens vagthold. Køkkenet ved Beredskabsskolen i Rørdal stod for morgenmad og frokost, som det dog var de frivillige der hentede og udleverede.

Forplejningen plejer normalt kun, at lave mad til beredskabets frivillige samt hjemmeværnspolitiet ved Nibe festivallen. Men i år blev der også lavet mad til beredskabets frivillige og ansatte der hjalp til ved DGI Landsstævnet, så her var der også en logistisk opgave, der skulle løses.

Forplejningen har i mange år holdt til på et område nær festivallen, og i år var ingen undtagelse.

De havde indrettet et hyggeligt lille rum, som festivalledelsen fandt ud af var godt at bruge til deres daglige sikkerhedsmøder, og der var altid kaffe på kanden og rundstykker.

Beredskabets indsatsleder, som gik på brandsyn ved Nibe Festivallen tirsdag, fik sig noget at spise. Det var dog synd, at han ikke var der om onsdagen, for her er det efterhånden blevet en tradition, at der serveres flæskesteg med det hele. Noget der vækker stor glæde hos alle.

Det samme gør kagerne til eftermiddag og aften. For de er gode, når der lige skal tankes op i sukkerdepoterne, og de er alle bagt af klynge Midt’s egen kage-bage-dame (Kirsten), som bager hver dag på festivallen.

Forplejningens fremtid

En anden lille ting var, at disse to arrangementer kunne være med til at vise det fornuftige i at forplejningstjenesten også fremover bliver opretholdt.

Forplejningstjenesten er desværre et område, som ledelsen i Nordjyllands Beredskab har haft planer om at udfase/nedlægge i Nordjyllands Beredskab.

Da Nibe festivalen var ved at blive startet op, ringede Frits Stevn Sørensen derfor til Bjarne Grøn (direktør for Nordjyllands Beredskab), for at høre om ikke han havde lyst til at besøge festivalen, så han kunne se, hvordan forplejningen fungerer i felten – og hvordan der laves og udleveres mad til egne styrker samt hjemmeværnet.

Bjarne Grøn kom, og han fik med egne øjne set, hvordan det fungerer. Frits synes, at de fik en god snak om tingene, og han mener også, at han fandt ud af, at Bjarne ikke altid får de rigtige oplysninger… Han virkede til at være meget positiv overfor det, han havde set. Men som han udtalte: Han er ikke ene om at bestemme – der er en række borgmestre, som også har stor indflydelse på beslutningen om vores fortsatte eksistens og virke. 

”Bjarne Grøn har udtalt over for mig, at vi mødes i forplejningen igen om ti år. Det har jeg troen på, at vi gør”, udtaler Frits Stevn Sørensen.

Fakta på disse to store arrangementer er, at der har været mange frivillige og ansatte i gang med diverse opgaver, og at nogle af alle disse hjælpere, har ydet assistance til de over 1000 førstehjælpsbehandlinger der har været.

Print alle sider