Direktør til Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundet søger en ambitiøs direktør, der kan lede organisationen med tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv. Direktøren skal stå i spidsen for Landssekretariatet, som i et tæt samarbejde med Præsidiet og de øvrige aktører i beredskabet skal skabe fremdrift og implementering af de samlede planer og aftaler, som Beredskabsforbundet indgår i.

 

Jobbet

Jobbet kræver et økonomisk og langsigtet perspektiv på hele organisationens virke, herunder den frivillige demokratiske del af organisationen. Jobbet er kommunikativt krævende i forhold til samspillet mellem sekretariatet og den frivillige organisation.

Jobbet kræver et fagligt indblik i fagområderne brandforebyggelse, civilbeskyttelse og befolkningsinformation på strategisk niveau, som sammen med evnen til at udvikle på eksisterende principper er udpræget.

Direktøren er chef for sekretariatet og sekretær for Præsidiet og Landsledelsen.

Jobbet foregår i hele Danmark, hvorfor en del rejseaktivitet og udetid må forventes. Jobbet i en frivillig organisation ligger i sagens natur ofte uden for almindelig arbejdstid og i weekender.

Kvalifikationer

Du har stor lyst til og erfaring med ledelse, og du har en refleksiv tilgang til løsning af opgaver baseret på akademiske principper. Du har udprægede strategiske færdigheder, som omsættes til handling op, ned og ind i organisationen, ligesom du er sparringspartner for organisationens øvrige ledelse.

Som person er du åben, hjælpsom og engageret med fokus på samarbejde og innovativ udvikling, hvormed du bidrager til et positivt arbejdsmiljø, som spreder sig ud i hele organisationen – herunder den frivillige del af organisationen. Dine beslutninger bygger på åbenhed, fornuft, retfærdighed og forståelse af meningen med dine handlinger.

Du har en relevant uddannelse, som vi forventer er suppleret med en ledelsesmæssig efteruddannelse og dokumenterede ledelsesmæssige resultater. Du kan fremvise gode resultater for vækst i de organisationer, som du tidligere har været leder af.

De resterende oplysninger kan findes på nettet, når stillingen officielt slås op inden for den næste uge
Print alle sider