To kommuner, der ligger ud til Jyllands østkyst, har allerede henvendt sig angående borgerkurset “Bo Vandsikkert”.

Robust Borgers nye lillebror

Onsdag den 2. oktober søsættes det første ”Bo Vandsikkert”-kursus i samarbejde med Odder Kommune. Kurset er Beredskabsforbundets første prototype til et kursus målrettet borgere, der kan blive berørt af oversvømmelser. Kurset vil løbende blive tilpasset og justeret, når der indløber evalueringer fra de første udgaver af kurset.

Ud over Odder Kommune har kurset allerede fået opmærksomhed fra en anden jysk kommune.

I løbet af en kort årrække har klimaforandringerne medført nye behov for, at samfundet og den enkelte husstand bliver bedre til at håndtere oversvømmelser og vandskader – fra skybrud, stormflod, længerevarende regn og tøbrud. I de kommende årtier vil stigende grundvand og havniveau også udgøre et stadig større problem, hvilket også skal håndteres. Det skaber stigende udfordringer for beredskabet i Danmark, der næppe kan løses af det professionelle beredskab alene.

Med udviklingen af Bo Vandsikkert-kurset vil Beredskabsforbundet nu styrke borgernes evne til at håndtere oversvømmelser – både før, under og efter monsterregn og stormflod.

En Robust Borger ved nemlig, hvordan man skal forebygge, forberede, afhjælpe og ikke mindst følge op på en oversvømmelse og kan dermed være med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

I Beredskabsforbundet håber vi, at Robust Borger-undervisere og andre vil være med til at udbrede dette kursus og være med til at udvikle det.

Kontaktoplysninger til Robust Borger finder du her. Følg også Robust Borger på Facebook.

  • Bo Vandsikkert-kurset i Odder har været forsøgt afholdt en gang tidligere, men kommunen måtte aflyse på grund af for få tilmeldte. Måske hænger det sammen med den problemstilling, som forfatterne beskriver i denne håndbog ”Borgere i beredskabet – Håndtér oversvømmelser gennem øget samarbejde med borgere”:
  • ”Det er en generel udfordring at styrke borgernes deltagelse i diskussioner om risiko og ansvar. Udviklingen af vores velfærdssamfund har sat fokus på de offentlige og professionelle systemer, og en stærk teknologisk udvikling har bidraget til en forståelse af, at vi mennesker til en hver tid kan håndtere og kontrollere naturen. Det har gjort det tryggere at være dansker også i oversvømmelsestruede områder. Bagsiden af medaljen er måske, at vi har en forventning om, at ”samfundet” og de tekniske løsninger sørger for, at vi altid er sikre.
  • En række hændelser i den senere tid tyder på, at vi ikke kan sikres mod alt, og at det vil være en god idé at diskutere, hvordan vi som samfund og individer kan forberede os i henhold til det aktuelle risikobillede og fremtidige usikkerheder, og hvordan vi kan samarbejde om at håndtere disse udfordringer”.
Falsk tryghed?

Herover en side fra kursets undervisningsmateriale, som skal hjælpe borgerne til at håndtere større vandmængder, for de er en realitet, og det bliver værre. Som følge af den globale opvarmning vurderer IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change), at havniveauet globalt vil være steget med mellem 26 og 82 centimeter i perioden 2081-2100, i forhold til referenceperioden 1986-2005, afhængigt af hvilket scenarie fremskrivningen følger.

Print alle sider