Landsrådet kan gennemføre
to små revolutioner

Der har eksisteret en ”skævhed”, siden de tværkommunale beredskaber kom til verden med beredskabsreformen i 2016:

På den ene side står ét redningsberedskab, som dækker eksempelvis fem kommuner. På den anden står fem af Beredskabsforbundets kredse som repræsentanter for de frivillige – én for hver kommune, med hver sin kredsledelse.

Hvordan får man det samarbejde til at fungere så godt og effektivt som muligt?

Svaret er måske et koordinationsudvalg. Det skal indsættes som et nyt led i Beredskabsforbundets organisation, og udvalgets grænser skal følge de kommunale redningsberedskabers grænser.

Udvalget skal i det nævnte eksempel hjælpe de fem kredsledelser til at tale med én stemme over for det tværkommunale redningsberedskab. Og samtidig skal det sikre, at redningsberedskabets ledelse får en mere ”professionel” samtale- og samarbejdspartner, som taler og handler på vegne af alle frivillige i beredskabets område.

Justering af strukturen

Forslaget om det nye koordinationsudvalg er født i Beredskabsforbundets strukturudvalg, som igennem det seneste år har set på, hvordan man kan justere forbundets struktur til det bedre.

Forslaget er et af flere, som Beredskabsforbundets øverste myndighed, Landsrådet, skal tage stilling til på Landsrådsmødet i Vingsted 25.-26. maj.

Forbundets landschef, Niels Bonde Jensen, er formand for strukturudvalget. Han begrunder forslaget om de nye koordinationsudvalg således:

”De nye koordinationsudvalg, som bliver foreslået af landsledelsen, er et godt eksempel på noget, som er behovs-styret, forstået på den måde, at der mange steder har vist sig behov for sådanne samarbejder. Indtil videre er behovet lokalt blevet imødekommet med f.eks. forretningsudvalg, og fremover foreslår vi nu at beskrive og etablere dem efter behov, som en del af organisationen,” siger han.

Direkte valg

Også et andet af strukturudvalgets forslag indebærer en mindre revolution af vaner og traditioner ude i kredsene. Det handler nemlig om direkte valg til posterne som kredsleder og vicekredsleder. I dag er det regionslederen, som udpeger kredsleder og vicekredsleder.

Om det forslag siger Niels Bonde Jensen:

”Der er i landsledelsen et ønske om at gøre organisationen så transparent og demokratisk som muligt. Vi tror på, at en øget medindflydelse gennem valg til lederposter også er med til at motivere det frivillige arbejde. Om det er muligt at udbrede valg til alle lederposterne i den forretningsmodel, der i øjeblikket foreligger i Beredskabsforbundet, er noget, som vil blive drøftet fremover i landsledelsen.”

Den endelige ordlyd af de to forslag – og af strukturudvalgets øvrige forslag til vedtægtsændringer – foreligger først efter Landsledelsens møde i begyndelsen af maj.

I 2018 blev Beredskabsforbundets Landsrådsmøde holdt i Kolding…

…men i år foregår det lidt længere mod nord, nemlig i Vingsted.

  • er Beredskabsforbundets øverste myndighed.
  • afholdes i år 25.-26. maj i Vingsted Hotel & Konferencecenter vest for Vejle.
  • indledes lørdag med overrækkelse af Beredskabsforbundets Hæderstegn og temadag med oplæg fra tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen inden det egentlige landsrådsmøde søndag.
  • har deltagelse af Præsidiet, ledere i regioner og kredse, medlemmer af Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund og repræsentanter for tilsluttede foreninger og landsorganisationer. Desuden inviteres modtagere af forbundets Hæderstegn samt gæster fra ministerier, Folketingets partier, Beredskabsstyrelsen med flere.
Landsrådsmødet
Print alle sider