Olieudslip kender ingen grænser

Et skræmmescenarie fra en nær fremtid:

To tankskibe støder sammen ud for den tyske Østersøkyst, og der sker et massivt udslip af olie. På grund af hårdt vejr kan man ikke inddæmme udslippet, som nu truer med at ramme de tyske kyster med voldsomme effekter for mennesker, natur og miljø.

Er du som dansk frivillig i beredskabet klædt på til at hjælpe tyskerne med at undgå eller mindske katastrofen?

Hvis du om få år kan svare ubetinget ”ja” til det spørgsmål, så skyldes det måske et nyt grænseoverskridende projekt, som Beredskabsforbundet er den danske deltager i.

Mere skibstrafik – større risiko

For skræmmescenariet kan jo også ramme danske kyster. Og det er sket før. Blandt andet i 2001, da fragtskibet ”Tern” og olietankeren ”Baltic Carrier” kolliderede, og mere end 2.300 tons tung brændselsolie, der havde konsistens som tyktflydende asfalt, løb ud i havet og ramte kysterne på Møn, Bogø og Falster.

Det danske beredskab blev sat på en hård prøve. Arbejdet med at inddæmme olien og det efterfølgende arbejde med oprydning var besværligt og tidskrævende, og de samlede omkostninger løb op i næsten 100 millioner kroner.

”OIL SPILL” er et nyt samarbejdsprojekt, startet op af Universitetet i Turku i Finland. Beredskabsforbundet er blevet inviteret til at deltage sammen med 11 andre organisationer fra seks Østersølande. Projektet er netop sat i søen for at styrke både de enkelte landes kapacitet og samarbejdet mellem landene, hvis en ulykke som ”Baltic Carrier” skulle ske igen.

Desværre er der meget, der tyder på, at det vil ske igen. Skibstrafikken i Østersøen er stigende, og de danske farvande fungerer nærmest som en flaskehals for trafikken ud og ind af Østersøen. Dermed stiger også risikoen for ulykker, der medfører olieudslip.

Da Østersøen samtidigt er kendetegnet ved lavt vand og mange kystområder, hvor håndteringen af olieudslip ofte er langt mere kompliceret end på det åbne hav, kan det få meget alvorlige følger for natur, miljø og beboerne langs de ramte områder.

Derfor er der også store krav til beredskabet og personellet i de enkelte lande.

I Oil Spill-projektet er det planen, at man vil arrangere fælles øvelser, udveksling af frivillige og faste medarbejdere og se på, hvordan det nuværende samarbejde er skruet sammen, og på forskelle og ligheder mellem landenes opdeling af opgaver og ansvar mellem myndigheder og andre, der bliver involveret i arbejdet.

Organisationerne i projektet spænder vidt og inkluderer frivillig-organisationer, NGO’er, myndigheder og universiteter. Der er med andre ord en meget stor viden og mange forskellige vinkler på håndteringen af olieudslip.

Beredskabsforbundet deltager i projektet, for at vi dels kan lære af andre og se eksempler på, hvordan man gør i andre lande, dels for at dele den måde, vi gør det på i Danmark, og fortælle om de erfaringer, beredskabet for eksempel har gjort sig i forbindelse med ”Baltic Carrier” og andre tilfælde af olieudslip i danske farvande. Den viden, Beredskabsforbundet får, vil blive delt med andre aktører i det danske beredskab, så de får chancen for at udvikle deres kapacitet endnu mere.

Det er slet ikke utænkeligt, at man i Finland bruger udstyr eller løsninger, som vi ikke har tænkt på, eller at man i Danmark har fundet på en løsning, som vi har erfaring for virker, og som kan bruges af de andre.

Sverige, Grønland, Østersøen…

Samtidig har vi fra dansk side allerede erfaring med, at vores dygtige folk i beredskabet deltager i opgaver i vores nabolande. Det var for eksempel tilfældet, da danske brandfolk og frivillige var med til først at slukke de svenske skovbrande i sommeren 2018 og i august i år var med til at slukke en stor naturbrand i Grønland.

Der er med andre ord meget, vi kan lære fra os, samtidig med at vi også selv bliver klogere. Som et af de første spadestik i den proces deltog Beredskabsforbundet i oktober i et seminar i Riga Letland, arrangeret af ”ResQU2”, et ”søsterprojekt” i Østersøområdet. Fokus i seminaret var på alle de faktorer, der spiller ind, når vi som personer og organisationer skal håndtere alvorlige og kaotiske situationer, og hvordan vi kan lære af tidligere hændelser, og hvordan vi kan bruge det fremadrettet.

For så står vi bedre rustet, når de næste to tankskibe kolliderer ud for den tyske Østersøkyst eller i de indre danske farvande.

Mere og mere skibstrafik øger risikoen for nye skibskollisioner med efterfølgende olieudslip. Billedet her er fra en oliekatastrofe i Den Mexicanske Golf.

Beredskabsforbundets deltager i RESQU2-seminaret, Morten Rolsted (nummer tre fra højre), sammen med tre finske og to litauiske deltagere i Oil Spill-projektet.

  • Oil Spill-projektet har til formål at forbedre beredskabet overfor olieudslip i Østersøområdet gennem øget kapacitet og forbedret samarbejde mellem vigtige aktører
  • 13 partnere fra 6 Østersølande (Danmark, Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen) deltager i projektet, som varer frem til sommeren 2021. Universitetet i Turku i Finland er hovedansvarlig for projektet. Fra Danmark deltager Beredskabsforbundet.
  • Aktiviteter i projektet omfatter blandt andet udveksling af erfaringer, og læring, udveksling af medarbejdere, fælles øvelser og seminarer og uddannelse.
  • Beredskabsforbundet har sagt ja til at deltage i seminarer, møder, workshops og konferencer samt arbejdsgrupper, for dels at samle viden, der kan bruges i det danske beredskab og for at bidrage med danske erfaringer og viden.
  • Det samlede budget er på ca. 14 millioner kroner, hvoraf EU finansierer 75 procent gennem ”Interreg Baltic Sea Region” programmet, der støtter en langsigtet bæredygtig udvikling af Østersøområdet.
  • Læs mere om projektet her.
Projektet

Repræsentanter fra otte lande deltog i RESQU2-seminaret i Riga i oktober måned.

Print alle sider