Nyt køretøj til frivilligenheden i Hovedstadens Beredskab..

Frivilligenheden løser mange forskellige opgaver i Hovedstadens Beredskab. De fleste gange er frivilligenheden indsat sammen med mandskab fra brandstationerne, andre gange løser de frivillige opgaver på egen hånd.

Som støtte for de mange forskelligartede opgaver, er som det sidste nye anskaffet en Gator – en lille 4-hjulstrukket ”arbejdshest”.

”Med anskaffelsen af Gatoren kan vi lettere indsætte mandskab og materiel i svært tilgængelige områder”, fortæller leder af frivilligenheden Morten Jørgensen.

Køretøjet har en størrelse og motorkraft der gør at vi kan køre steder hvor andre køretøjer må give op”.

Gatoren har allerede været i indsats flere gange.

Den 29. juni blev der varslet skybrud over København og frivilligenheden skulle udlægge watertubes på en dæmning ved Harrestrup Å i Hvidovre. Her kunne gatoren let køre på stierne i området, og bringe materiellet helt frem til udlægningsstedet.

Den 23. juni skulle blev der etableret en række førstehjælpsposter ved det traditionsrige Sankt Hans arrangement i Frederiksberg have. Her kunne Gatoren nemt køre blandt de ca. 25.000 gæster og skulle efter planen blandt andet anvendes ved evt. transport af tilskadekomne.

Udover Gatoren er der anskaffet en trailer til den, ligesom det er planen at der opbygges moduler til brandslukning, transport af luftflasker til røgdykning og båretransport.

Gatoren er monteret med udrykningsblink og horn, og på fronten er monteret et kraftigt elektrisk spil.

Print alle sider