Charlotte er klar til at bygge broer og binde sløjfer

Mange ærgrede sig, da Beredskabsforbundets vellidte regionsleder i Midtjylland, Charlotte Lund, på regionens årsmøde i marts i år trak sig fra posten med henvisning til travlhed i arbejds- og familielivet.

For nogen blev ærgrelse måske til undren, da Charlotte Lund mindre end to måneder senere blev præsenteret som ny vicelandschef.

Men som hun forklarer her, var det en uventet, men glædelig begivenhed, der betød, at hun efter så kort tid kunne gøre comeback i ledelsesarbejdet i Beredskabsforbundet:

”Jeg stoppede i Region Midtjylland, fordi mit job indebærer meget rejseaktivitet, og min søn Anders samtidig var meget syg af kronisk tyktarmsbetændelse. Så i forhold til regionsarbejdet kunne jeg ikke opfylde de ambitioner, jeg havde for mig selv: Når man påtager sig en lederpost, skal man også være der. Jeg ville være leder af gavn, ikke bare af navn. Og når jeg ikke længere havde nok at tilbyde, var jeg nødt til at give stafetten videre.”

”Men allerede i ugen efter regionsårsmødet, hvor jeg stoppede, fik vi besked fra lægerne, at de opgav at medicinere Anders, og at de ville operere ham. Den stomi-operation betød faktisk, at han blev helbredt fra den ene dag til den anden. Han kunne igen klare sig selv, og jeg havde igen overskud til mere end mit job og det derhjemme. Så da Niels (Bonde Jensen, landschef, red.) ringede lige før påske og sagde, at han godt kunne bruge en vicelandschef, var jeg klar,” fortæller Charlotte Lund.

Også en frivillig kan komme i Præsidiet

Hun tror på, at hun som ny vicelandschef bringer noget andet ind i ledelsen af Beredskabsforbundet, som kan supplere de kvaliteter og kompetencer, de øvrige præsidiemedlemmer har.

”Niels Bonde og Carsten Iversen har begge et fantastisk netværk fra deres fortid og deres bagland. Jeg kommer med mit netværk og min baggrund, som er anderledes. Jeg har en baggrund som frivillig, og jeg har min erfaring som regionsleder. Nogle gange vil jeg nok filtrere det, der sker, igennem en frivillig og regional tankegang. Jeg ved, hvordan man vil reagere ude i regionerne. På den måde vil vi have hver vores vinkel på forskellige problemstillinger og spørgsmål om, hvor forbundet skal hen,” siger Charlotte Lund.

Og hun tilføjer: ”Måske kan jeg være med til at bygge broer og binde Præsidiet og Landsledelsen tættere sammen. Der ligger et signal i, at også med en frivillig-baggrund kan man ende i Præsidiet.”

En løsning hvor alle vinder

Også erfaringerne fra jobbet som projektleder i Energinet kan hun trække på i opgaven som vicelandschef, mener hun:

”I mit job – som jeg faktisk har qua min lederuddannelse tilbage i Civilforsvaret – er jeg vant til at forhandle og til at få folk til at performe og gøre det bedst mulige. Min filosofi er, at man kommer længst med samarbejde. Måske er vi fagligt uenige, måske går vi ikke ind i et rum med samme holdning. Men når vi går derfra, skal vi have fundet en løsning, hvor alle vinder. Vi skal ud af drøftelser og uenigheder på en måde, hvor ingen tænker, at de blev kørt over. Jeg er konsensus-søgende, og det kan jeg tage med mig over i præsidie-arbejdet i forbundet,” mener Charlotte Lund.

Bolde i luften skal også gribes

Hun har også et bud på, hvor hun gerne vil være med til at bringe Beredskabsforbundet hen:

”Vi skal være den organisation, som de frivillige ser som det naturlige sted at have et socialt netværk – og hvor man også går hen, hvis der problemer, eller man kommer ud i en disput. Jeg kan godt lide fagforenings-tankegangen, som vi er begyndt at bruge lidt igen – i den forstand, at Beredskabsforbundet kan være den mediator, der kan hjælpe både frivillige og beredskaber med at løse situationer, som er gået i hårdknude. Vi skal have varer på hylderne, som kan gavne både frivillige og beredskaberne.”

”Samtidig skal vi definere meget klart, hvor vi vil hen, hvad vi er, og hvad vi står for. Så det er tydeligt for alle, at når de har den her uniform på, så er de i forbundet – og når de har den anden uniform på, så er de i beredskabet,” siger hun.

Vicelandschef-posten, som Charlotte Lund nu har besat, stod tom i et halvt år, efter at Niels Christensen forlod den i november. I dag består Præsidiet af to mænd og to kvinder.

Betyder det overhovedet noget, at der nu er endnu en kvinde i forbundets øverste ledelse?

”Vi har en forskellig tilgang til tingene, afhængigt af om vi er mænd eller kvinder. Niels Bonde og direktør Carsten Iversen er meget strategisk tænkende og har altid mange bolde i luften. Jeg skal være med til at gribe nogle af de bolde og nogle gange spille dem tilbage igen så mange gange, at de bliver gode nok til at gå i mål, når de når uden for Præsidiet. Kvinder – hvis ikke generelt, så i hvert fald jeg – er nok mere fokuserede på også at få bundet sløjferne og få gjort tingene færdige.”

Charlotte Lund hilser på gæster fra Falck, beredskaberne og Beredskabsstyrelsen under Beredskabsforbundets Landsrådmøde i Vingsted. Hendes tilgang til arbejdet i Præsidiet er tonet af hendes egen frivillige og regionale baggrund.

Jeg skal være med til at gribe nogle af de bolde og nogle gange spille dem tilbage igen så mange gange, at de bliver gode nok til at gå i mål, når de når uden for Præsidiet. Kvinder – hvis ikke generelt, så i hvert fald jeg – er nok mere fokuserede på også at få bundet sløjferne og få gjort tingene færdige.

Charlotte Lund om at være vicelandschef i et Præsidium, hvor både præsident, landschef og direktør er mænd

Charlotte Lund fik sin officielle debut som vicelandschef under Landsrådsmødet i Vingsted 25. maj, hvor hun holdt talerne for modtagerne af Beredskabsforbundets Hæderstegn, inden landschef Niels Bonde Jensen (tv) overrakte dem.

  • 51 år, bor i Horsens.
  • Gift med Carsten.
  • To børn: Anders på 20 og Nikoline på 18.
  • Job: Projektleder hos Energinet.
  • Beredskabs-CV: Begyndte som figurant i Kolding Civilforsvar og skrev i 1982 som 15-årig kontrakt som frivillig. Fra 1987 frivillig og medlem af kredsen i Skanderborg og fra 1989 i Kreds Horsens, hvor hun var kasserer i en periode. Fra 2013 til 2019 regionsleder i Region Midtjylland. Har gennemgået en lang række befalingsmand- og instruktørkurser i Civilforsvaret og beredskabet.
  • I maj 2019 udnævnt til vicelandschef. Det betyder, at hun udgør Beredskabsforbundets Præsidium sammen med præsident Jan Johansen, landschef Niels Bonde Jensen og vicelandschef Stine Arenshøj. Direktør Carsten Iversen deltager i møderne i Præsidiet, men har ikke stemmeret.
Charlotte Lund
Print alle sider