Søren Peter Kjeldahl, direktør og medejer af Samsø Redningskorps, viste de nordjyske gæster rundt i blandt andet den store brand- og assistancegarage.

Nordjyder fik inspiration i Kattegat

Region Nordjyllands seminar 2019 blev afholdt 31. august-1. september på Samsø.

De seneste fem år har Region Nordjylland som tema for det årlige seminar haft ”Ø-beredskaber i Nordjylland”. Rent fagligt har vi på den måde fået god indsigt i, hvordan de forskellige beredskaber rundt om på øerne griber opgaven an med at bygge en organisation op, som klarer alle dagligdags hændelser på de respektive øer. I år tog vi for første gang uden for regionen for at få anden inspiration.

Allerede ved ankomsten til færgen fra Hou lørdag kl. 9.30 mærkede vi et af Samsøs store særpræg. Samsø er kendt for sin udnyttelse af vedvarende energi, og færgen ”Prinsesse Isabella” er ingen undtagelse. Færgen sejler på LNG – flydende naturgas og kun undtagelsesvis på diesel. Og sejladsen til Samsø var lydløs og behagelig, selv om den var fyldt til bristepunktet med køretøjer.

Helt specielt redningskorps

Vel ankommet til Samsø kørte vi i samlet flok til Tranebjerg til Samsø Redningskorps, hvor vi havde aftale med direktør og ejer Søren Peter Kjeldahl om foredrag og rundvisning.

Samsø Redningskorps har en helt speciel karakter. Korpset er et anpartsselskab ejet af brødrene Søren Peter og Jens Kristian Kjeldahl. Brødrene, der også driver en af Samsøs største virksomheder med vognmands- og logistikvirksomhed, købte redningskorpset tilbage i 2007 og har siden opbygget en virksomhed, der kunne gøre mangen en deltidsbrandmand grøn af misundelse. Med Søren Peter Kjeldahl i spidsen er Samsø Redningskorps i dag et veldrevet og effektivt redningskorps med en mangfoldig og spændende opgaveportefølje. Samsø Redningskorps minder på mange måder om en Falck-station i en større provinsby, som vi kendte den før i tiden. Stationen udfører alle tænkelig akutte driftsopgaver for kommunen mod at stille med kvalificeret mandskab til alle typer opgaver 24-7-365.

Således kan Samsø Redningskorps byde på brandslukningsopgaver, ambulanceberedskab, bådberedskab og diverse assistanceopgaver, herunder alt fra patientløft for kommunens hjemmepleje til back-up mandskab for øens lokale politibetjent.

Redningskorpset flyttede ind i sine nuværende lokaliteter i Samsøs hovedby Tranebjerg i 2009, hvor bygningerne var nyopførte til formålet. Moderne faciliteter til undervisning, foredrag, nye omklædningsrum, et ryddeligt værksted og en flot vaskehal var bare nogle af faciliteterne.

En stor lagerhal med alt udstyr, som hjertet kunne begære, stødte op til den store brand- og assistancegarage, hvor fire brandkøretøjer og tre assistancekøretøjer holdt side om side sammen med øens bådberedskab.

Alle kaldes ud hver gang

Brandkøretøjerne rykker alle ud til alle udkald, og samtidig med brandkøretøjerne i Tranebjerg rykker også køretøjerne fra stationen i Nordby ud. Således kaldes alle øens 20 brandfolk ud, når brandalarmen lyder. Filosofien bag er, at rutinen med hurtigt at komme til stationen og gøre sig klar til udrykning skal holdes ved lige hos alle, da øens brandberedskab samlet set kun kører 50-60 ture om året.

Øens ambulanceberedskab lader heller ikke noget tilbage at ønske. Fire nye ambulancer med alt opdateret udstyr til genoplivning mv. samt tre nyere sygetransportvogne prydede den store ambulancegarage. De fastansatte reddere skal alle være uddannede brandfolk og indgå i øens brandberedskab, ligesom de som fastansatte alle skal kunne indgå i bådberedskabet.

Vores rundvisning med foredrag af Søren Peter Kjeldahl varede over tre timer, og den entusiasme og begejstring, vi oplevede, smittede i den grad af på vores oplevelse af beredskabet og øen som sådan. Vi sluttede besøget af med en tiltrængt og velsmagende sandwich, hvor vi under spisningen kunne stille spørgsmål.

Kort kommandovej

Vi fik indtryk af en kort kommandovej – dels inden for redningskorpset, men også fra redningskorpset til kommunens beslutningstagere. Samsø Redningskorps er en respekteret og professionel virksomhed på øen, som nyder opbakning fra såvel embedsmænd som politikere på øen.

Om søndagen bestod programmet i en rundvisning på øen med bus under kyndig vejledning fra vores lokale guide Louise og vores chauffør Klaus.

Og godt trætte efter en lærerig og inspirerende weekend med mange indtryk tog vi afsked på færgen tilbage mod Jylland og takkede for atter et veltilrettelagt og virkelig hyggeligt seminar.

Print alle sider