De otte modtagere af hæderstegnet, som var til stede i Vingsted, er her flankeret af Beredskabsforbundets vicelandschef Charlotte Lund og landschef Niels Bonde Jensen.

Den unge veteran, fyrtårnet der går i sine forældres fodspor – og de syv andre modtagere

”Det er mig en stor glæde at overrække dig Beredskabsforbundets Hæderstegn.”

Nogenlunde sådan lød det ni gange fra Beredskabsforbundets vicelandschef Charlotte Lund lørdag den 25. maj på førstedagen af forbundets Landsrådsmøde i Vingsted. Efterfølgende overrakte landschef Niels Bonde hæderstegnet til den enkelte modtager. Dog kun otte gange, idet en af hæderstegnmodtagerne var fraværende.

Her kan du se de ni modtagere og læse et sammendrag af indstillingen, som begrundede tildelingen af hæderstegnet.

 

Sune Schønnemann, kasserer i Kreds Albertslund-Brøndby, viceregionsleder i Region Sjælland:

Allerede som 17-årig deltog han i 2006 på Beredskabsforbundets faglige lederkursus på Bernstorff Slot – på det tidspunkt som den yngste kursist, Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse nogensinde havde haft.

Derudover har han blandt meget andet været med til at starte det, der i dag er Beredskabsforbundets Kreds Albertslund-Brøndby. Han har bidraget i forbundets Region Hovedstaden, både som informationsassistent og regionsledelsesmedlem – og nu som viceregionsleder.

Han var på det allerførste hold brandkadet-instruktører i 2014, og han har været frivillig i Den Frivillige Indsatsstyrke ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene – og deltidsbrandmand.

Han er nu deltidsbrandmester ved Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i sin bopælskommune Ringsted. Og han arbejder også til daglig med beredskab og sikkerhed, nemlig hos Banedanmark, hvor han er sikkerhedssagsbehandler.

 

Brian Mosberg Christensen, kredsleder i Frederikshavn:

En meget aktiv frivillig i mere end 25 år. Han har siddet i kredsledelsen af flere gange og har været kredsleder af 2 omgange, i anden omgang siden 2010.

Går altid forrest i Kreds Frederikshavn, også når der har været problemer eller omstrukturering. Han kan altid finde den lyse side af tilværelsen, og han er den, der har holdt sammen på kredsens frivillige.

Han siger aldrig nej til at påtage sig en opgave eller hjælpe i alle beredskabsgrene. Og han er tovholder for brandgruppen og forplejningsgruppen.

Han er en god leder med stor opbakning fra de frivillige og en meget respekteret repræsentant for Beredskabsforbundet i sit lokalområde.

Også en meget aktiv frivillig i Nordjyllands Beredskab, hvor han har taget mange uddannelser gennem årene. Netop ansat i Frederikshavn som deltidsbrandmand.

 

Winie Heisel, kredsleder i Holbæk:

En del af beredskabet i over 30 år, siden hun begyndte i det daværende Civilforsvar som 16-årig, i 1988, stærkt inspireret af sine forældre, som begge var aktive i det frivillige beredskab. Senere afløste hun sin mor som kredsleder for Beredskabsforbundet i Holbæk. Både hendes mor og far har i øvrigt tidligere fået tildelt Beredskabsforbundets hæderstegn, så også på det punkt følger hun i deres fodspor.

Winie Heisel har altid været meget aktiv, især omkring forplejning og indkvartering, som hun har været leder for i Holbæk-kredsen i mange år.

Hun er god til at lave sociale arrangementer, og hun er et fagligt fyrtårn for de frivillige i sin kreds.

I regionsledelsen i Beredskabsforbundets Region Sjælland har hun før været uddannelsesassistent og er nu kasserer.

I forbindelse med oprettelsen af Vestsjællands Brandvæsen deltog hun aktivt på vegne af de frivillige, og efterfølgende fik hun plads i Beredskabskommissionen.

 

Konsulent i Beredskabsforbundet, Henning Skallebæk:

Han aftjente i 1985 sin værnepligt hos Civilforsvarskorpset i Herning og fortsatte herefter som frivillig hos Brand & Redning Herning. I 1990 blev han valgt ind i kredsledelsen i Beredskabsforbundets Kreds Herning, hvor han på skift har beklædt alle poster, også som kredsleder.

Siden 2014 har han også været ansat i Beredskabsforbundet, nemlig som regional konsulent. I dag er han konsulent for både Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark.

I vicelandschef Charlotte Lunds overrækkelses-tale lørdag beskrev hun Henning Skallebæk som noget nær den perfekte konsulent:

Altid parat til at hjælpe alle frivillige. Meget vellidt i alle de beredskaber, han samarbejder med. En stor hjælp og en stærk sparringspartner for regioner og regionsledelse. Velbevandret i Beredskabsforbundets historie, men også altid åben for nye tiltag. God til at køre projekter helt ind i garagen og gøre dem færdige.

 

Kontorchef i Beredskabsstyrelsen, Henrik Gunnar Petersen:

Ansat som jurist i Civilforsvarsstyrelsen tilbage i 1988 og i 1993 udnævnt til kontorchef i Beredskabsstyrelsen. I de mange år har han arbejdet med forhold af stor betydning for det samlede redningsberedskab. For eksempel:

Tilsyn og rådgivning i forhold til de kommunale redningsberedskaber. Udtalelser over planerne for de kommunale redningsberedskaber. Beskyttelses- og sikringsrumsområdet. Klimatilpasning. Projektet ”Bliv Brandmand Nu” inden den opgave blev overført til Beredskabsforbundet.

Han har i dag også ansvaret for det faglige tilsyn med Beredskabsforbundet, og forbundet har blandt andet haft et godt samarbejde med ham i forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftalen mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet.

 

Kolonnechef i Beredskabsstyrelsen, Lars Høg Sandau Schou:

Har gjort tjeneste mange forskellige steder i Civilforsvarsstyrelsen, nu Beredskabsstyrelsen.

I 1994 blev han udnævnt til sektionschef og flyttede samtidig tjenestested til Beredskabsstyrelsens Uddannelseskontor. Vendte i 2002 tilbage til Beredskabsstyrelsen Sjælland som chef for Beredskabs- og Sekretariatsafdelingen. Ændrede i 2011 tjenestested til kontoret for Nationalt Beredskab, hvor han siden 2013 har været souschef. I 2014 udnævnt til kolonnechef.

Som souschef og operativ chef i Nationalt Beredskab er han talsperson for Beredskabsstyrelsen på det operative område. Han bliver tit brugt af journalister som faglig kilde og er meget aktiv på sociale medier, ikke mindst Twitter. Han sætter ord på det vigtige i at have et stærkt, velfungerende og samarbejdende beredskab. Han bidrager kort sagt hele tiden til at ”tale beredskabet op.”

 

Kolonnechef i Beredskabsstyrelsen, Morten Helge Hansen:

Ansat som vicecivilforsvarsinspektør ved Civilforsvaret for Storkøbenhavn i 1991.

1. januar 2005 blev han ansat som beredskabsfaglig medarbejder ved Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter Hedehusene. Avancerede hurtigt til sektionschef og blev kolonnechef i 2012.

De seneste 10 år har han varetaget forskellige funktioner i Beredskabsstyrelsens hovedsæde i Birkerød – senest som operativ chef i Internationalt Beredskab. Han er kendt som en aktiv og dedikeret operativ chef. Ud over selv at deltage i internationale missioner planlægger han med stor energi og handlekraft missioner.

Siden år 2000 har Beredskabsstyrelsen haft cirka 130 internationale missioner, og han har haft sin store andel i mange af dem. Har været udsendt cirka 25 gange, blandt andet til Indonesien efter tsunamien i 2003, til Sydsudan i 2007, til Liberia og Sierra Leone under ebola-epidemien i 2014 og til Bangladesh i 2017.

 

Brigadechef i Beredskabsstyrelsen Bornholm, Peter Kaas-Claesson:

Har et langt CV fra beredskabet, som vidner om en flot karriere med blandt andet flere udsendelser på internationale missioner.

I sin første periode på Bornholm fra 1988 til 1992 som sektionsleder ved Bornholmske Civilforsvars-Kolonne var han blandt andet med til at uddanne frivillige kvinder i ambulancetjenesten. Underviste også for Civilforsvars-forbundet i basisuddannelsen for kommende ledere i kommunikation og funktionel optræden. Senere var han en tur i Falck som områdeleder i Holbæk, men vendte tilbage til Beredskabsstyrelsen.

I 2008 vendte han tilbage til Bornholm som chef for Beredskabsstyrelsen Bornholm. Her har han fået styrket de frivillige brandfolk, som ofte kommer med ud på opgaver, da Beredskabsstyrelsen gennem et samarbejde med Bornholms Kommune står for brandslukningen på Nordbornholm.

Beredskabsforbundets folk på Bornholm har et godt samarbejde med ham og kan altid ringe til ham og få hjælp.

 

Folketingsmedlem Peter Juel-Jensen, V (ikke til stede i Vingsted):

Som søn af den tidligere borgmester i Aakirkeby begyndte hans politiske karriere nok hjemme omkring spisebordet. I hvert fald blev han i 2001 valgt ind i kommunalbestyrelsen i Aakirkeby og i det daværende Bornholms Amtsråd for Venstre. I 2007 blev han valgt ind i Folketinget, hvor han blandt andet har været forsvarsordfører. Han blev genvalgt ved Folketingsvalget 5. juni med 4.640 personlige stemmer.

Han sidder i bestyrelsen for Folk og Sikkerhed på Bornholm, hvor han er en stor fortaler for et robust samfund – og derfor en god støtte for den Robust Borger-uddannelse, som Beredskabsforbundet gennemfører. Han møder altid op til årsmøderne i Beredskabsforbundets kreds på Bornholm. De frivillige sætter stor pris på, at han som politiker har tid til at lytte til dem, og at han viser interesse for deres arbejde.

Billedet er taget, da han med lidt forsinkelse fik overrakt hæderstegnet under Folkemødet på Bornholm 14. juni.

Sune Schønnemann.

Brian Mosberg Christensen.

Winie Heisel.

Henning Skallebæk.

Henrik G. Petersen.

Lars Høg Schou.

Morten Helge Hansen.

Peter Kaas-Claesson.

Peter Juel-Jensen.

Print alle sider