Medalje til Leon for at mindske afstanden mellem 'dem og os'

Ved Hjemmeværnets årlige 4. maj-parade blev kredsleder Leon Baggers fra Beredskabsforbundets kreds Albertslund-Brøndby tildelt Hjemmeværnets Fortjenstmedalje. Han var indstillet af tidligere kredsleder Sune Schønnemann:

“Der har traditionelt været lidt ’os og dem’ mellem Beredskabsforbundet og Hjemmeværnet, og Leon er frivillig i begge organisationer. Gennem sit frivillige arbejde har han været med til at mindske afstanden mellem os.”, siger Sune Schønnemann.

“Leon har bygget bro mellem Hjemmeværnet og Beredskabsforbundet. Vi har blandt andet afholdt en del førstehjælpskurser for Hjemmeværnet, ligesom vores frivillige har haft mulighed for at deltage på flere af Hjemmeværnets kurser, blandt andet i indsats- og katastrofepsykologi,” tilføjer han.

Det gode samarbejde har altså betydet, at Leon Baggers nu modtager en medalje fra Hjemmeværnet. Hjemmeværnets Fortjensttegn er indstiftet i 1959 og godkendt af Kong Frederik IX. Fortjensttegnet kan tildeles personer, som ”har ydet en særlig fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for det frivillige hjemmeværnsarbejde samt ved ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære et offentligt vidnesbyrd om denne indsats.”

Leon Baggers, som jævnligt skaber samarbejde mellem Beredskabsforbundet og Hjemmeværnet, fik 4. maj overrakt Hjemmeværnets fortjenstmedalje.

Print alle sider