Udsigt til solskin – både i bakspejlet og forude

”2018 var et godt år for Beredskabsforbundet. Vi rykker for vildt, som min datter sikkert ville udtrykke det.

Så jeg vil gerne begynde min beretning med at give et skulderklap. Og jeg vil bede jer hjælpe mig: Hvis I lige klapper sidemanden på skulderen fra mig…”

Sådan begyndte landschef Niels Bonde Jensen den beretning, som han aflagde på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde søndag den 26. maj 2019. Beretningen skal egentlig fremlægges af præsidenten, men da Jan Johansen var fraværende på grund af en travl valgkamp inden Folketingsvalget, holdt Niels Bonde Jensen den på hans vegne.

Og det var en beretning gennemsyret af optimisme på forbundets vegne – både når 2018 blev set i bakspejlet, og når der ses fremad. Niels Bonde Jensen beskrev 2018 som et godt år af flere grunde:

  • Efter nogle turbulente år fik Beredskabsforbundet anerkendelse og gode karakterer fra Forsvarets Interne Revision, Beredskabs-styrelsen og Forsvarsministeriet.
  • De gode relationer er forstærket til Danske Beredskaber, som organiserer de redningsberedskaber, der sender forbundets frivillige ud på opgaver.
  • Forbundet fik i 2018 en ny Rammeaftale med Forsvars-ministeriet, som afløser den tidligere resultatkontrakt.
”En aftale, som jeg ser som et udtryk for en høj grad af tillid og selvstændighed til Beredskabsforbundet.

Vi har fået en stor rolle i den nye måde at tænke civilbeskyttelse på. En tænkning, hvor en moderne udgave af det tidligere Civilforsvar kan bidrage til fremtidens civilbeskyttelse,” sagde Niels Bonde Jensen.

Ifølge beretningen arbejder Beredskabsforbundet sig længere og længere ind i en position som troværdig samarbejdspartner for de andre aktører i det danske beredskab.

”De regner med os, de har tillid til os. Det stiller også nogle krav til os om, at vi skal skærpe vores profil. Vi skal strømline og professionalisere vores organisation for, at vi på bedste vis kan løse vores opgaver, blandt andet opgaven med at være ståsted for de frivillige. Og den proces er vi godt i gang med,” sagde landschefen.

En slags fagforening

Opgaven med at være ”ståsted for de frivillige” betyder blandt andet, at Beredskabsforbundet skal være med til at skabe de rammer, som man kan være frivillig i. Det betyder også at være en slags fagforening for de frivillige – at være repræsentant for enkelte medlemmer og for grupper af medlemmer i tilfælde af konflikter, når knuder skal løses, og når der skal tages en vanskelig samtale, hvor det gælder om at finde gode løsninger.

Det har Beredskabsforbundet gjort i flere tilfælde i 2018, fortalte Niels Bonde Jensen – blandt andet på Fyn og i Hovedstaden.

”Og i begge tilfælde har vi sammen med beredskabet fundet en fælles løsning til gavn for de frivillige og for det lokale beredskab – helt som det skal være,” sagde han.

Ud over at være ståsted for de frivillige havde Beredskabsforbundet to andre vigtige hovedopgaver i 2018:

At stå for Robust Borger – befolkningsuddannelsen i forebyggelse og beredskab – og at hjælpe med at rekruttere frivillige, deltidsbrandfolk og sønderjyske frivillige brandfolk til beredskaberne. Også på de to områder var 2018 et godt år:

Rekrutteringen af deltidsbrandfolk og frivillige brandfolk i kampagnen Bliv Brandmand Nu i samarbejde med de kommunale beredskaber havde i 2018 gang i flere end 200 lokale kampagner. Og budskabet om, at der er brug for deltids- og frivillige brandfolk kom på Facebook ud til næsten 327.000 personer, som tilsammen blev eksponeret for kampagnen næsten 1,7 millioner gange – mere end en tredobling i forhold til 2017. Det gav 600 ansøgninger om at blive brandmand.

Og hvad angår Robust Borger, uddannede frivillige og ansatte i Beredskabsforbundet ikke færre end 4907 robuste borgere i 2018.

”Robust Borger-kurserne kører videre i samme gode spor. Men vi griber også fat i tankerne om robuste borgere, civilbeskyttelse og øget risikobevidsthed på nye måder. Vi tænker i nye samarbejder – både i Danmark og internationalt – og nye løsningsmodeller, som kan være relevante i en usikker tid i en usikker verden med terror, cybertrusler, voldsomt vejr og nervøsitet over, hvad Rusland mon finder på,” sagde landschefen.

Robuste ø-borgere

Når det kommer til civilbeskyttelse, har Beredskabsforbundet sat gang i et arbejde med at organisere såkaldte Frivillige Ressource Grupper – en mellemting mellem de nuværende frivillige, som har kontrakt med beredskabet, og de spontane frivillige, som dukker op på et skadested for at hjælpe.

”De Frivillige Ressource Grupper ser vi et stort potentiale i, specielt på de mange danske småøer. På de øer har man kun begrænsede beredskabs-ressourcer, men samtidig skal man kunne klare en kritisk situation i længere tid, indtil der kommer hjælp fra det kommunale beredskab, som nogle gange kommer langvejs fra.

Projektet med robuste ø-borgere er noget, I kommer til at arbejde mere med i de kommende år. Nemlig når de tanker, vi har lige nu med øerne Anholt og Endelave, bliver til handling,” lød det fra Niels Bonde Jensen.

Som sluttede med retorisk at spørge ud i forsamlingen, hver der så har æren for alt det positive i 2018 og for udsigten til en spændende fremtid for forbundet og de frivillige? Han svarede selv:

”Den er vi heldigvis fælles om, og det er jo noget af det bedste ved at være en del af en frivillig organisation: At vi alle trækker på samme hammel og trækker den samme vej. Så min tak skal ikke kun gå til jer ledere, frivillige og ansatte her i salen. Den skal også gå ud til alle dem, som ikke er her – frivillige fra regioner og kredse,” sagde han.

Niels Bonde Jensen på talerstolen under Landsrådsmødet i Vingsted.

Et af højdepunkterne for Beredskabsforbundet i 2018 var underskrivelsen af den nye rammeaftale med forsvarsministeren: Fra præsentationen af aftalen i Forsvarsministeriet ses fra venstre Henrik G. Petersen, kontorchef i Beredskabsstyrelsen, Niels Bonde Jensen, landschef i Beredskabsforbundet, Jan Johansen, præsident for Beredskabsforbundet, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og Mads Ecklon, kontorchef i Forsvarsministeriet.

De andre aktører i det danske beredskab regner med os, de har tillid til os. Det stiller også nogle krav til os om, at vi skal skærpe vores profil. Vi skal strømline og professionalisere vores organisation for, at vi på bedste vis kan løse vores opgaver, blandt andet opgaven med at være ståsted for de frivillige. Og den proces er vi godt i gang med.

Landschef Niels Bonde Jensen på vegne af præsident Jan Johansen i præsidentens beretning, som han aflagde på Landsrådsmødet

2018 var også et godt år for Beredskabsforbundet, hvad angår befolkningsuddannelsen i Robust Borger: Over 4.900 borgere kom på Robust Borger-kursus i løbet af året.

Også Beredskabsforbundets projekt “Bliv Brandmand Nu” stod for gode resultater i 2018: En kampagne drevet af ambassadører i skikkelse af deltidsbrandfolk fra forskellige stationer fik meget stor udbredelse på Facebook.

Print alle sider