Frivilligkonsulent Peter B. Lange i gang med sit oplæg foran billedet af hjulet, der beskriver kredsens livscyklus.

Ledere blev klogere på merværdi for samfundet og kredsens livscyklus

Landschef Niels Bonde bød velkommen og gav et indlæg om Beredskabsforbundets opgavesæt og kredsens rolle i opgaveløsningen. Da en stor del af Beredskabsforbundets midler kommer via finansloven, er det vigtigt, at vi er klar over, hvad der står i rammeaftalen og arbejder målrettet på at skabe en merværdi for samfundet.

Emnerne på dagen var mange, og de var valgt af de frivillige selv – på regionens årsmøde i marts, blev der afholdt en workshop, hvor hver enkelt kreds fremlagde både sine udfordringer og de ting, der gik godt. Til sidst i workshoppen fik deltagerne mulighed for at stemme på de ting, de helst ville arbejde videre med, og det var disse emner vi arbejdede med på dagen i august.

Kredsens livscyklus

Et af de værktøjer, der blev brugt på dagen, var et hjul, der beskriver kredsens livscyklus. Spørgsmål som ”har vi politisk opbakning”, ”har vi ledelsesmæssig prioritering”, ”har vi den påkrævede uddannelse” og ”skaber vi merværdi for samfundet” blev besvaret af kredsene og blev kategoriseret i farverne rød, gul og grøn.

Dernæst blev kredsene sat til at brainstorme, hvordan man kunne gøre de røde punkter gule, og de gule til grønne. Brainstormen endte ud i en række konkrete tiltag. F.eks. gik kreds Albertslund-Brøndby til pause med en konkret målsætning om, hvor mange Bo Brandsikkert kurser de ville afholde inden årets udgang, sammen med en prioriteret liste over hvilke lokale boligforeninger, man ville kontakte med et godt tilbud.

Hjulet er udarbejdet af frivilligkonsulent Peter B. Lange, der også havde stået for resten af dagens program.

”Hjulet viser, hvordan tingene hænger sammen. Hvis der ikke er sammenhold, kan vi ikke fastholde. Kan vi ikke fastholde, kan vi ikke løse opgaverne. Og kan vi ikke løse opgaverne, får vi svært ved at rekruttere,” fortæller Peter.

Nyt logo og BorgerBeredskabet

Et af de emner, der fyldte en del, selv om det ikke var på dagsordenen, var Beredskabsforbundets nye logo – og skiftet fra Robust Borger til BorgerBeredskabet. Et konkret spørgsmål fra en af kredsene var, hvordan udskiftningen af logoet ville foregå. Der er ikke fastsat en konkret skæringsdato hvor alt skal være skiftet, men der vil derimod ske en løbende udskiftning af logoet over tid, fortalte specialkonsulent Niels Mørup – blandt andet er man ved at lave en ny hjemmeside til beredskab.dk og regionerne, da de trænger til en teknologisk opgradering og et mindre dunkelt udseende.

Sidst på dagen blev der taget en bordrunde, hvor alle fik lejlighed til at svare på 3 spørgsmål – hvad var godt i dag, hvad manglede der og er der noget konkret i har brug for hjælp til at komme videre med? Hele vejen rundt var der ros, blandt andet fra Kredsleder Helle Seifert fra Kreds Hovedstaden:

”Det har været super fedt at høre om, og lære af, hvordan det går i de andre kredse. Jeg føler virkeligt at vi har et godt fællesskab på tværs,” sagde Helle.

Print alle sider