En tog-katastrofe kræver også beregninger, log og netsøgninger

12. september var der varslet en stor national øvelse, som ville ramme Trekantbrands område. Der skulle trænes kommunal krisestyring og vagtcentral.

Så derfor blev kommunikationstjenesten varslet og forespurgt, om vi kunne stille med frivilligt mandskab til støtte på vagtcentralen og eventuelt bemanding af vores kommandovogn. Det lød som en god opgave for os, som er i gang med at tage en uddannelse inden for netop dette område.

Vi var to, som skulle møde på vagtcentralen klokken 7.00, hvor øvelsen skulle starte, så vi var klar. Det begyndte med, at der indløb en melding om, at et tog var kørt ind i en telemast, og der var udbrudt brand i og omkring nogle togvogne. Det viste sig, at det var et tog, som kørte med kemikalier af farlig karakter.

Så der skulle bruges mange styrker, og der skulle evakueres en masse mennesker. Vores opgave blev at skrive log og lave styrkeoversigt hele tiden. Så kom der også opgaver med at lave beregninger og søgninger på nettet.

Da der var gået fire-fem timer, var der ved at være rimelig ro på, men så kom der en melding om en genstand i Billund Lufthavn, som man ikke kendte indholdet af. Og så startede det store hjul igen.

De, som sad derhjemme i kommandovognen, blev der ikke brug for, så dem inviterede vi ned på vagtcentralen for at de kunne se, hvad der foregik. De blev hurtigt grebet af arbejdet, så de kom også til at føre log og gå til hånde. Øvelsen sluttede kl. 19.30.

Alt i alt en rigtig god øvelse.

Startscenariet for øvelsen var, at et tog med farlige kemikalier var kørt ind i en telemast, og der var udbrudt brand i og omkring nogle togvogne. Det betød mange evakueringer og mange redningsfolk, og de frivillige fra kommunikationstjenesten fik i vagtcentralen blandt andet til opgave at skrive log og lave styrkeoversigt.

Print alle sider