TV om ”Bo Vandsikkert”

”Bo Vandsikkert” er et nyt kursus fra BorgerBered-skabet (Robust Borger), som blev testet i Odder 2. oktober ved en temaaften, arran-geret af Odder Kommune og Beredskabsforbundet.

Over 20 borgere mødte op for at lære, hvordan man kan forebygge og afhjælpe skader i forbindelse med oversvømmelser. Forbundets Lina Manley stod for kurset, og i indslaget her fra TV2 Østjylland kan du se og høre hende fortælle om kurset og baggrunden for det.

Kort Nyt

200.000 kroner til brandkadetter

200.000 kroner fra Justitsministeriets særlige kriminalpræventive pulje, der har til formål at støtte lokale initiativer mod kriminalitet, kommer nu unge vestsjællandske brandkadetter til gode.

Justitsminister Nick Hækkerup har nemlig besluttet at støtte et projekt med brandkadetter hos Vestsjællands Brandvæsen med 100.000 kroner årligt i 2019 og 2020. Projektet skal tilbyde de unge et sundt fællesskab og forebygge kriminalitet ved at give de unge ny viden og gode relationer.

 

Vedtægter godkendt

Beredskabsforbundets landsråd vedtog en række ændringer i vedtægterne i maj, og nu er ændringerne også fået det ministerielle blå stempel.

Forsvarsministeriet har nemlig i et brev 17. oktober godkendt Beredskabsforbundets vedtægtsændringer:

”Forsvarsministeriet vurderer, at vedtægtsændringerne følger de retningslinjer, der er fastlagt i rammeaftalen mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. På baggrund af dette godkendes Beredskabsforbundets vedtægtsændringer, som de foreligger efter landsrådets godkendelse den 26. maj 2019,” skriver Mads Ecklon, ministeriets kontorchef for Beredskab og Hjemmeværn.

Vedtægterne kan inden længe læses i deres nye form på Beredskabsforbundets hjemmeside, beredskab.dk. Indtil da kan ændringerne ses via et link i denne artikel på hjemmesiden om landsrådsmødet i maj.

 

Tilmelding til BF-stævnet åbnet

Der er nu åbnet for tilmeldinger til Beredskabsforbundets Landsstævne 2020. Det og mange andre informationer om landsstævnet fremgår af et velkomstbrev, som er sendt til alle medlemmer via bfmedlem.dk

Stævnet afvikles i Albertslund 11.-13. september 2020. Du kan følge stævneforberedelserne her på Facebook og inden længe også på stævnets egen hjemmeside. Tilmelding foregår via NemTilmeld på www.bfs.nemtilmeld.dk 

 

Ny chef i Horsens/Hedensted

41-årige René Maegaard Hemberg er nemlig udpeget som ny beredskabs-direktør i Sydøstjyllands Brandvæsen. Han har siden januar 2016 været viceberedskabsdirektør i Sydøstjyllands Brandvæsen og blev i august i år konstitueret som beredskabsdirektør, da den hidtidige direktør, Dennis Ottosen, tiltrådte som chef for det nye beredskab for Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

René Maegaard Hemberg har som vicedirektør med ansvaret for det operative beredskab blandt andet stået i spidsen for sammenlægningen af beredskaberne i Horsens og Hedensted kommuner.

Han har en 20-årig karriere ved beredskabet og har solid erfaring med beredskabsarbejdet på både lederniveau og i form af bred praktisk erfaring fra indsatser på skadesstederne.

 

Krans på Flagdagen

Ved Flagdagen for Danmarks udsendte, 5. september, var Beredskabsforbundet med ved kransenedlæggelsen på Kastellet, som også havde deltagelse af kronprinsparret.

Vicelandschef Charlotte Lund bar Beredskabsforbundets krans, og præsident Jan Johansen lagde den ved monumentet over Danmarks internationale indsats siden 1948. Flagdagen er dagen, hvor Danmarks udsendte fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi og Sundhedsvæsenet anerkendes for den indsats, de har ydet, og hvor de faldne mindes.

 

STOR AFFALDSBRAND VED HOLBÆK – Frivillige fra Holbæk, Vig og Kalundborg assisterede med forplejning, lys og pumpepasning, da der i to omgange i begyndelsen af oktober var affalds-brand på Audebo Miljøcenter – Argo ved Lammefjorden (tidligere Noveren). En stor mængde haveaffald havde selvantændt, og slukningsarbejdet blev langvarigt, fordi det brændte nede i bunkerne, som gradvist skulle vendes og slukkes og flyttes. På et tidspunkt var 50-60 brandfolk og andre i gang på samme tid. For at lette slukningsarbejdet blev der brugt droner med termiske kameraer, så det var nemmere at se, hvor det brændte. (Foto: Zenia Møller m.fl.)

ÅBENT HUS I MIDTJYLLAND – Igen i år var Beredskabsforbundet Midtjylland udstiller ved åbent hus-arrangementet 7. september hos Brand & Redning Midtvest og Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Margit Svangaard (billedet), Rasmus Kragh Jensen og Jørgen Møller var de frivillige, der bemandede teltet. Robust Borger var temaet, og der blev snakket med mange gæster. Især var der flere beboere fra udlejningsejendomme, der ville hjem med forslag til deres forening om at samle nok deltagere til et kursus.

Det ser ud til, at regionerne i Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark har ramt rigtigt med den “Temadag om frivilliges opgaver i det moderne beredskab”, som de holder på lørdag den 2. november. I hvert fald har omkring 130 tilmeldt sig arrangementet hos TrekantBrand i Vejle.

Print alle sider