POLITI, BRANDFOLK OG PØLSER – Lørdag den 2. marts inviterede Midtjysk Brand og Redning og Midt- og Vestjyllands Politi de lokale borgere i Fårvang på kaffe og en grillpølse foran Brugsen. Arrangementet havde to formål: At gøre opmærksom på, at der mangler deltidsbrandfolk i Fårvang – og fortælle om tryghedsskabende tiltag med mobile lokalpolitistationer efter nedskæring af antallet af landbetjente. To frivillige fra Kreds Viborg/Silkeborg stod for at brygge kaffe og grille pølser, og der var stor interesse blandt borgerne i Fårvang. Der blev serveret ca. 100 pølser og en masse kaffe. (Tekst: Lone Gaisie – Foto: Mathias P. Steffensen)

Kort Nyt

14 nye undervisere

Endnu et hold Robust Borger-undervisere er udklækket: På et kursus for nye undervisere på Beredskabsstyrelsens højskole i Snekkersten 27.-28. april blev 14 deltagere fra Region Sjælland og to fra Region Hovedstaden certificeret. 31. august og 1. september er der et nyt certificeringskursus, som forventes afholdt i Jylland. Tilmeldinger er sendt ud, fortæller Morten Nielsen, regionsleder i Region Sjælland. (Foto: Christian Birk Hansen)

 

Grise på vejen – men ikke på menuen

Mandag den 18. marts kom frivillige fra kreds Viborg/Silkeborg på en speciel opgave: En lastbil var væltet i en rundkørsel i Viborg. Der var 650 smågrise i lastbilen, og kun omkring halvdelen overlevede.

Midtjysk Brand og Redning var på en større opgave med at få ryddet op. Flere forskellige myndigheder og instanser som brandmænd, politi, dyrlæger, lokale vognmænd samt Beredskabsstyrelsen samarbejdede på fornemste vis.

Selvom der var medbragt varmt vand og sæbe, var det nærmest umuligt at komme af med lugten af gris, så på trods af behovet for at udtrykke glæden ved at få serveret chokolade og sandwich, blev kram frabedt af den frivillige forplejningsenhed.

P.S. Der var ingen sandwich med flæskesteg. (Tekst og foto: Lone Gaisie)

 

Tillykke med 25 og 40 år

Beredskabsforbundet Region Nordjylland kunne 7. maj ønske hjertelig tillykke til kredsleder Brian Mosberg og Allan Jensen fra kreds Frederikshavn med fortjenstmedaljer for henholdsvis 25 og 40 år som frivillig i beredskabet.

 

Viceregionsleder fundet i Midtjylland

Rasmus Bjerring blev 8. maj af landschef Niels Bonde udpeget som Region Midtjyllands nye viceregionsleder frem til 2020. Rasmus kommer fra en vicekredslederpost i Favrskovkredsen og var i forvejen i regionsledelsen som valgt medlem.

Rasmus Kragh Jensen har sagt ja til funktionen som Region Midtjyllands Robust Borger-koordinator. Rasmus er også i forvejen vicekredsleder i Viborg-Silkeborg kredsen og RB-underviser.

 

Er du veteran?

Danmarks Veteraner er en forening af personer fra og for Danmark i fredsbevarende opgaver, det være sig soldater, politifolk, civile med flere. Der har siden 1948 været udsendt ca. 60.000 danskere i fredsbevarende arbejde i verdens brændpunkter. Men der er kun ca. 3.000 medlemmer i Danmarks Veteraner.

Det undrer Jørgen Thøgersen fra foreningen, og han opfordrer flere veteraner til at melde sig ind. Via årskontingentet på 380 kroner er man blandt andet med til at arbejde for deltagerne i FN-missioner, der vender tilbage med ar på sjæl og krop.

Du kan kontakte Danmarks Veteraners landssekretær på mail: sekretaer@danmarksveteraner.dk 

 

God stemning i ministeriet

”Jamen der er jo lutter smil på alle ansigter”. Det var konklusionen på et møde 18. juni i Forsvarsministeriet imellem Departementet, Beredskabs-styrelsen og Beredskabsforbundet. Formålet var opfølgning på Beredskabs-forbundets resultater i den nye rammeaftale, en drøftelse af udvikling og nye opgaver i 2020 samt en drøftelse af Beredskabsforbundets deltagelse i følgegruppen for evalueringen af robustheden i dansk beredskab.

”Jeg tror, at man på engelsk kalder det et ’feel good-møde’, hvor alle deltagerne ønsker det bedste for hinanden, og hvor der er en meget positiv ånd af samarbejde. Den slags møder motiverer til at gøre endnu mere af det gode, derfor skal dette også læses som ros til hele organisationen for det arbejde, der gøres i vished om, at hjælp er en æressag,” siger Beredskabsforbundets direktør Carsten Iversen.

14 nye Robust Borger-undervisere blev certificeret på et weekendkursus i april.

Den frivillige forplejningsenhed hos Midtjysk Brand og Redning kom på ildelugtende arbejde, da en svinetransport væltede.

Rasmus Bjerring (tv) blev udpeget som ny viceregionsleder af Niels Bonde Jensen.

Hæder til Brian Mosberg og Allan Nielsen for 25 og 40 år som frivillige.

Store smil efter mødet i Forsvarsministeriet 18. juni. Fra venstre Beredskabsforbundets direktør Carsten Iversen, landschef Niels Bonde Jensen, Martin Reland fra Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundets specialkonsulent Niels Mørup.

Print alle sider