FRIVILLIGE TIL GÅRDBRAND – Det supplerende Beredskab fra Frederiksborg Brand og Redning og frivillige fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene blev kaldt ud 2. april, da en voldsom brand brød ud på en gård ved Helsinge. Branden var så voldsom, at flere stationer fra Frederiksborg Brand og Redning blev tilkaldt. Det supplerende Beredskab stillede med autosprøjte, vandtankvogn, kommandovogn, luftkompressor og ”lysgiraf”. (Fotos: Bjørn Nielsen)

Kort Nyt

Brand i gamle biler

De frivillige fra station Særkjær ved Nordvestjyllands Brandvæsen assisterede torsdag den 28. marts Station Holstebro ved en brand i gamle biler hos en skrothandler nord for Holstebro By. Station Særkjær var til stede med autosprøjte, tankvogn samt forplejning af det indsatte mandskab.

Branden udviklede tidligt på dagen store mængder giftig røg, som drev ind over den nordlige del af byen, men snart var ilden dæmpet så meget, at røgen ikke længere udgjorde nogen direkte fare.

 

Gylle i å

Torsdag eftermiddag 28. marts klokken 15.43 blev 12 frivillige fra Slagelse Brand og Redning kaldt til assistance ved et gylleudslip i en å. Da de fleste var kørt med lys og pumpeudstyr, blev fire frivillige tilbage for at lave mad til de hårdtarbejdende folk i marken.

 

Forslag til pris – haster

Så er det snart sidste udkald, hvis du vil indstille en kandidat til Den Danske Redningsberedskabspris for 2018.

Redningsberedskabsprisen hædrer frivillige, værnepligtige, heltids- eller deltidsansatte i redningsberedskabet, der har gjort en ekstraordinær indsats.

Prisen uddeles i forbindelse med Mindehøjtideligheden for faldne brand- og redningsfolk i Holmens Kirke den første fredag i oktober.

Når prisen uddeles i 2019, skal det være for en indsats 2018. Fristen for indstillinger er 30. april 2019. Læs mere på redningsberedskabspris.dk, hvor du også kan finde en indstillingsformular.

 

Fra kredsårsmøderne

Årsmøderne i regioner og kredse er nu alle gennemført. Herunder navnenyt fra nogle af de kredse, som vi ikke fik med i forrige nummer af Frivillig:

I Vejen-kredsen er kredsleder Lars Ørgaard Nielsen blevet genudpeget.

Laila Margrethe Hansen blev genudpeget som kredsleder i Odense-kredsen.

Ved kredsårsmødet i Tønder blev Dorte Jensen genudpeget som kredsleder.

I Sønderborg-kredsen blev Helle Vibeke Johannsen genudpeget, og der var genvalg til resten af kredsledelsen, som var på valg.

Aarhus-kredsen har fået ny kredsleder efter Finn Månsson, som er blevet regionsleder i Region Midtjylland. På et ekstraordinært årsmøde den 11. april blev Peter Kouring den nye kredsleder og Henrik Breinholt den nye vicekredsleder.

 

Dannebrogs 800 års-dag

Til sidst minder vi igen om muligheden for at være med til Danmarks-Samfundets fejring af Dannebrogs 800 års-dag den 15. juni i København. Hvis Beredskabsforbundets kredse eller regioner vil deltage med fane, kan man få betalt nogle af sine udgifter til turen. Læs artiklen om fejringen her i seneste nummer af Frivillig.

12 frivillige fra Slagelse Brand og Redning blev kaldt til assistance ved et gylleudslip i en å i slutningen af marts.

Til venstre: Tillykke fra regionsleder Marianne Kjær til Lars Ørgaard Nielsen, der blev genudpeget til kredsleder i Vejen. Til højre: Peter Kouring bydes velkommen som kredsleder i Aarhus af sin forgænger Finn Månsson, der er blevet regionsleder i Region Midtjylland.

REGIONENS TRAILER BLEV LUFTET – Region Sjælland har en fin førstehjælpstrailer, som ikke er blevet brugt så meget de seneste år. Men nu satser regionsledelsen hårdt på at få den “luftet” så meget som muligt, så man opfordrer kredsene til at låne den til førstehjælpsopgaver og som en mulighed for at skabe lokal synlighed. Allerede den 22. april var traileren på opgave, da Kalundborg-kredsen havde førstehjælpsvagten ved indvielsen af Kalundborgs nye Vesthavn. I det gode påskevejr kom flere tusinde mennesker til åbent hus, hvor der også blev lokket med veteranbil-udstilling og besøg af det 221 m lange krydstogtskib Magellan fra England.

Print alle sider