Katastrofeøvelse
på tværs af værn:
Bombesprængning
på cafe i København

Af: Sune Schønnemann, informationsassistent, Region Hovedstaden   /   Foto: Nicklas Baggers

Hjemmeværnet afholder årligt flere større øvelser, hvor de tester de enkelte enheders beredskabsparathed. Operativt Status Tjek kaldes konceptet, og denne solskinslørdag i efteråret var det Hjemmeværns Distrikt Københavns sanitetsdelingers tur. For at gøre øvelsen mere realistisk, havde Hjemmeværnet inviteret både politiet og beredskabet med på øvelsen.

Forud for øvelsen har Leon Baggers fra Kreds Albertslund-Brøndby været en tur forbi Hjemmeværnsdistriktet, hvor han har undervist de frivillige i skadestedslære og om beredskabets opbygning.

Hovedstadens Beredskabs frivillige deltog på øvelsen med autosprøjte og to nødbehandlerbiler. Det er med til at give en ekstra realistisk øvelse, når det indgår udrykningskøretøjer fra det civile beredskab – det er ikke noget, der er normen på Hjemmeværnets øvelser, så det giver altid lidt løftede øjenbryn blandt øvelsesdeltagerne.

Kreds Albertslund-Brøndby deltog med 5 bårehold, der indgik i øvelsen på lige fod med de frivillige fra Hjemmeværnet. Efterhånden som scenariet udviklede sig og skadens omfang blev større, fik kredsen til opgave at oprette en behandlerplads, ligesom kredsen støttede politiets KST med ledelsesressourcer.

Samarbejdet på tværs af værn er i øvrigt ikke nyt – kredsene i københavnsområdet har i mange år hjulpet Hjemmeværnet og Forsvaret på større øvelser. Blandt andet deltager frivillige fra kredsene og beredskaberne jævnligt på Den Kongelige Livgardes afsluttende øvelse, forud for at de værnepligtige gardere skal gå vagt på de kongelige slotte.

Det er vigtigt at øve samvirket med det øvrige beredskab. Hvis vi kommer i en situation, hvor der er brug for, at Hjemmeværnets personel udøver førstehjælp til tilskadekomne, så skal vi øve den overdragelse af de tilskadekomne fra skadestedet, hvor Hjemmeværnssoldaterne har holdt dem i live og ydet førstehjælp. Den overdragelse er vigtig at øve, så vi videregiver de rigtige informationer om patienten.

Christian Byrholt, distriktschef, Hjemmeværnsdistrikt København
Hjemmeværnet har lavet en video fra øvelsen, som du kan se her.

Se video
Print alle sider