Der blev brugt lokalpresse, Facebook og kommunale infostandere – og beredskabets egne folk var på gaden for at gøre opmærksom på infoaftenen for nye frivillige. Anstrengelserne bar frugt i form af velbesøgte møder og mere end 20 nye frivillige.

Fra brandkadetter til frivillige

Brand og Redning MidtVest har sagt goddag til flere end 20 nye frivillige i Herning og Ringkøbing.

Det blev resultatet af en hvervekampagne, som det midt- og vestjyske beredskab i april og maj gennemførte i samarbejde med Beredskabsforbundet.

Kampagnen blev ført blandt andet ført via lokalpressen, Facebook og kommunale infoskærme. Og den kulminerede med infomøder i Herning og Ringkøbing 6. maj.

23 interesserede kom til mødet i Herning, og af dem skrev 11 på selve aftenen frivillig-kontrakt med Brand og Redning MidtVest. Resten ville først overveje, om en fremtid som frivillige i beredskabet var noget for dem. 4-5 unge mennesker under 18 år skulle hjem og hente deres forældres underskrift, før de eventuelt kunne skrive kontrakt.

Til mødet i Ringkøbing kom kun otte interesserede, men alle otte skrev kontrakt på stedet.

Hurtigt i gang

”Det var en fin aften med interesserede borgere i alle aldre. Især var det sjovt at konstatere, at flere unge, som har været brandkadetter, er blevet så ”bidt” af beredskabet, at de nu melder sig som frivillige,” siger Henning Skallebæk, Beredskabsforbundets regionale konsulent i Jylland, som deltog i mødet i Herning.

De nye frivillige er begyndt på deres introduktionsuddannelse i en weekend i juni. Herefter vil de kunne fungere som hjælpere, hvis der bliver brug for frivillige til assistance hen over sommeren. Efter sommerferien starter de alle den egentlige specialuddannelse på et eller flere af de fire funktionsområder, de vælger at være i.

Print alle sider