Kalenderbladet

2. november: Temadag hos TrekantBrand i Vejle om frivilliges opgaver i det moderne beredskab

2.-3. november: Kursus for Robust Borger-undervisere

8.-9. november: Landsledelsesmøde nr. 171 (langt)

28. november: Temaaften for medlemmer i Region Midtjylland om internationalt katastrofeberedskab hos Beredskabsstyrelsen i Herning. Tilmelding.

11. december: Deadline for artikler til FRIVILLIG

13. december: Sidste frist for indlevering af bilag for 2019 (kørsel og udlæg osv.) til økonomiafdelingen på Landssekretariatet

9. januar 2020: Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke
Print alle sider