Kalenderbladet

28.-29. august:
Årsmøde i Danske Beredskaber

5. september:
Flagdag (på Kastellet og andre steder i landet)

7. september:
Temadag og økonomikursus i Fredericia for ledere, kasserere, revisorer og kredsledelsesmedlemmer

13. september:
Præsidiemøde

21.-22. september:
Temaweekend for Robust Borger-undervisere i Odense

28. september:
Landsledelsesmøde nr. 170 (kort)

4. oktober:
Mindehøjtidelighed og uddeling af Redningsberedskabsprisen, Holmens Kirke

23. oktober:
Deadline for artikler til FRIVILLIG

24. oktober:
Præsidiemøde

2.-3. november:
Kursus for Robust Borger-undervisere. Tilmelding her.

8.-9. november:
Landsledelsesmøde nr. 171 (langt)

Print alle sider