Kalenderbladet

27.-28. april:              Kursus for Robust Borger-undervisere

30. april:                     Sidste frist for indstillinger til Redningsberedskabsprisen

3.-4. maj:                    Landsledelsesmøde nr. 168 (langt)  

5. maj:                        Sidste frist for indsendelse af forslag til landsrådsmødet

22. maj:                      Regional Robust Borger-temadag i Region Syddanmark

25.-26. maj:                Landsrådsmøde i Vingsted

12. juni:                       Deadline for artikler til FRIVILLIG

13.-16. juni:                Folkemøde, Bornholm

9. august:                   Præsidiemøde

21. august:                 Deadline for artikler til FRIVILLIG

24.-25. august:           Landsledelsesmøde nr. 169 (seminar)

28.-29. august:           Årsmøde i Danske Beredskaber

31. aug. – 1. sept.:     Kursus for Robust Borger-undervisere

Print alle sider