Vil du være projektleder eller fotograf i Beredskabsforbundet?

Ulønnede frivilligjob som igangsætter af et frivilligt ø-beredskab og som fotografer i hele landet er netop opslået. Se uddrag af jobopslagene herunder – og læs dem i deres helhed på www.frivilligjob.dk 

Beredskabsforbundet søger frivillige fotografer, som vil hjælpe med at styrke det danske beredskab.

Beredskabsforbundet er organisation og ståsted for de frivillige i det danske redningsberedskab. Vi uddanner også befolkningen i at forebygge og håndtere ulykker, og vi hjælper beredskaberne med at hverve nye frivillige og deltidsbrandfolk.

Vi er en gammel traditionsrig organisation, som er i gang med at indarbejde en ny visuel profil med øget fokus på den visuelle formidling.

Derfor søger vi nu et antal ulønnede frivillige fotografer over hele landet – pr. 1. december eller snarest derefter - som kan hjælpe os med at fortælle de gode billedhistorier fra de frivilliges og Beredskabsforbundets verden. Historier om frivillighed, befolkningsuddannelse og rekruttering til beredskaberne. Historier som kan hjælpe den enkelte borger til at se, hvordan også han/hun kan tage ansvar.

Du…

  • …er vild med at fotografere (og lave video) – og også god til det, som minimum på ”halvprofessionelt” niveau.
  • …kan lide at fotografere brand og blå blink – og kan også fange natur, stemning, fællesskab og passion.
  • …har lyst til at rykke ud efter de gode billeder, også om aftenen eller i weekenden.
  • …har stor sympati for frivilligt arbejde, ikke mindst det som udføres i redningsberedskabet.
Det er ikke en betingelse, at du selv har erfaringer med redningsberedskabet, selv om det vil være et plus. Men du skal have lyst til at sætte dig ind i vores verden. Og du skal være god til at omgås mennesker af enhver slags i enhver situation: Lige fra de frivillige, som med vidt forskellig baggrund mødes til et socialt arrangement - og til indsatslederen, som arbejder under stort pres på et skadested.

Se hele jobopslaget her på frivilligjob.dk

 

Beredskabsforbundet søger ulønnet frivillig konsulent: Projektleder på oprettelse af frivillige ressourcegrupper i Ø-beredskaberne i Danmark. 

I Beredskabsforbundet er en funktion som ulønnet frivillig konsulent ledig med aftale dato 1. juli 2019. Funktionen er en del af de frivillige kompetencer i Landssekretariatet for Beredskabsforbundet.

Funktionen oprettes for at sikre fokus på og styrke Landssekretariatet i udvikling af den frivillige landsorganisation, med særlig fokus på oprettelse af en projektgruppe, som i samarbejde med beredskaberne i Danmark skal oprette frivillige ressourcegrupper i Ø-beredskaberne på relevante øer i Danmark.

Hovedopgaver:

  • Frivillig projekt- og procesleder for oprettelse af et frivillig Ø-beredskab.
  • Sikre fokus på bedre frivilligt borger beredskab på danske øer.
  • Udarbejde beskrivelser af Frivillig ressourcegrupper og medvirke til beskrivelser af Robust Ø-borger koncepter til vedtagelse i Beredskabsforbundets Landsledelse.
  • Bistå beredskaberne i Danmark og Beredskabsforbundet med oprettelse af Ø-beredskaber
  • Udvikle metoder til uddannelse af frivillige ressourcegrupper i ø-beredskabet.
Se hele jobopslaget her på frivilligjob.dk

Print alle sider