Ishøj fik Beredskabsforbundets hæderstegn

Ved en reception på Ishøj Rådhus torsdag den 29. september modtog Ishøjs borgmester, Ole Bjørnstop,  på kommunens vegne Beredskabsforbundets hæderstegn for den velvilje, Beredskabsforbundet altid har mødt i forbindelse med bl.a. Østbørn-projektets årlige afholdelse i kommunen.

Vicelandschef Stine Arenshøj stod i spidsen for Beredskabsforbundets repræsentanter fra kreds og region, som overrakte Borgmester Ole Bjørnstop Beredskabsforbundets hæderstegn.

Tildelingen af hæderstegnet sker som tak og anerkendelse for den velvilje, Beredskabsforbundet er blevet mødt med fra Ishøj Kommunes side, når der skulle findes lokaler til vor årlige Østbørn-lejr. Kommunen har hver gang stillet lokaliteter og hjælp til vores rådighed. ”Velviljen strækker sig fra skolebetjent, over personalet i idrætshallen til det kommunale beredskab og andre fra kommunen, som positivt bidrog til at gøre lejrens 14 dage til en rigtig god oplevelse for de polske børn og de frivillige hjælpere,” fortæller Stine fra regionens indstilling.

”Sagt med andre ord, så vil Ishøj kommune de frivillige det godt, og det er så godt som altid sikkert, at Beredskabsforbundet både lokalt og regionalt kan få hjælp, når vi spørger Ishøj kommune,” fortsætter Stine Arenshøj assisteret af beredskabsdirektør Lars Robétjé, der herefter tildelte borgmester det velfortjente hæderstegn.

Overrækkelelsen skete i overværelse af bl.a. medarbejdere fra Ishøj kommune, beredskabsdirektør Lars Robétjé, viceregionsleder Kirsten Nielsen, kredsleder Jesper Janholm, koordinator for Østbørn Rene Andersen og konsulent Benthe Petersen.

Projekt Østbørn er en opgave, Beredskabsforbundet har løst i rigtig mange år. Frivillige tilrettelægger, opretter og driver en to ugers-sommerlejr for 120 polske børnehjemsbørn fordelt på fire lokationer rundt omkring i Danmark. En af lejrene har siden 1994 haft til huse i Ishøj. Ishøj kommune har stillet lokaliteter til rådighed, og frivillige har skaffet penge og naturalier til at afholde lejr for. Opgaven er der også i årene der kommer.

Få mere at vide

Fakta
Print alle sider