Flere fynboer skal være frivillige

Beredskab Fyn har i dag over 120 frivillige fordelt på Odense, Nyborg, Svendborg, Nordfyn og Langeland. Men flere opgaver kræver flere hænder. Derfor søger Beredskab Fyn nye frivillige: Både til klimaindsats, til forplejning og til logistikopgaver.

”Vi oplever flere og flere alvorlige klimahændelser, og vi oplever et stigende behov for hjælp i forbindelse med stormflod. Derfor leder vi især efter frivillige til klimaopgaver såsom at udlægge mobile vandbarrierer og sandsække ved stormflod,” siger Frank Praefke, operativ leder og frivillig-ansvarlig hos Beredskab Fyn.

Sammen med Beredskabsforbundet står han bag en hvervekampagne i september og oktober, som forhåbentlig kan skaffe cirka 30 nye frivillige til Beredskab Fyn.

”Vi søger folk, som motiveres af at gøre en forskel og tage ansvar, og som også tiltrækkes af det stærke sociale netværk, man som frivillig bliver en del af,” siger Frank Praefke, som understreger, at man ikke skal forvente at blive uddannet som brandmand, hvis man skriver kontrakt som frivillig:

”Vi vil ikke stikke folk blår i øjnene og lokke med ild og flammer, hvis det er det, man er til. De frivillige skal som udgangspunkt ikke bruges til at slukke brand. Men vi tilbyder, at man kan bidrage med en indsats, der er lige så samfundsnyttig: At forebygge og minimere skaderne ved stormflod og dermed redde store samfundsværdier og gøre borgerne mere trygge.”

Infomøder 7. oktober

Beredskab Fyn inviterer interesserede til infomøder mandag den 7. oktober klokken 19.00 fem forskellige steder på Fyn og Langeland. Ved de fem møder kan man høre mere om, hvad det indebærer at være frivillig, og man kan møde nogle af dem, som allerede er det.

www.beredskabfyn.dk/frivillige kan man tilmelde sig infomøderne og se, hvor de afvikles. Her kan man også læse mere om at være frivillig hos Beredskab Fyn.

Print alle sider