Der opfordres til at alle undervisere og kredse informeres, så de er fuldt informere om, hvilke kurser BF kan tilbyde i deres lokalsamfund, hvor det vigtigste er at kunne tilpasse kursets længde i forhold til, hvad der bliver efterspurgt.

2 x 3 timer – til almindelige borgere, hvor det er muligt at gå i dybden med efterspurgte temaer.

3 timer – til almindelige borgere, hvor undervisning er halveret og er en mulighed for at få flere på kursus.

2 timer – Boligselskaber i samarbejde med SikkerhedsAlliancen

2-3 timer – Efterskoler.

2-3 timer – 7. klasser.

Fakta

Halvårsstatus på Robust Borger i 2017

Før sommer var der uddannet 1452 borgere i Robust Borger. Nu vokser tallet hurtigt…

Efterskolekampagne

Alle landets ca. 250 efterskoler modtog i maj mail fra os med tilbud om gratis kursus i Robust Borger. Dem der ikke reagerede, modtog en ny i juni. Vi ringede så til interesserede skoler for aftale om en specifik dato. Og resultatet er pt. aftale med 25 skoler, hvilket svarer til over 2.600 elever. Den første håndfuld af disse er nu allerede afviklet i skrivende stund.

Udvikling af nyt undervisningsmateriale

Udarbejdelsen af materialet til efterskolerne er nu på plads. Og der arbejdes hårdt på, at nye videoer er klar så hurtigt som muligt. Materialet til boligselskaber vil blive konverteret efter samme model som undervisningsmaterialet til efterskoler og forventes færdigt i august.

Hjemmesiden

Det er hensigten, at hjemmesiden skal være en platform for undervisere, hvor det er muligt at logge ind for læsning af nyheder fra landssekretariatet og hentning af opdatereret undervisningsmateriale.

Temadage med fokus på nyt undervisningsmateriale

Der bliver afholdt temadage:
* Vest, lørdag den 23. september fra kl. 10-16 i Horsens
* Øst, søndag den 24. september fra kl. 9-16 i Ringsted

Det nye undervisningsmateriale vil blive gennemgået, og alle nuværende undervisere opfordres derfor til at sætte et stort kryds i kalenderen. Det er også muligt for interesserede førstehjælpsundervisere at deltage, da de efter gennemgang af materialet vil kunne undervise i RB, når koordinator Vest eller Øst deltager i den første undervisning som sparringspartner.

Uddannelse

Der bliver mulighed for at få uddannet nye undervisere to gange om året – forår og efterår.
Der vil ske en opdatering/udvikling af underviseruddannelsen på baggrund udvikling af nyt undervisningsmateriale, som vil være færdiggjort sidst på efteråret.

Undervisning for dagplejere og forældre den 10. oktober i Slagelse

Der afholdes et kursus for Slagelses Kommunes dagplejere og forældreråd i elementer fra Robust Borger og førstehjælp til børn mellem 0-3 år. Vicelandschef Stine Arenshøj vil stå for Robust Borger delen, og en anden underviser for førstehjælpsdelen.
I kan som koordinatorer og undervisere med fordel deltage i kurset, for at se og opleve, hvordan et så stort arrangement forløber i Antvorskov Hallen, hvis et lignende arrangement måske efterspørges i jeres lokalområde. 

Indkøb

Der er afsat penge i årets budget til indkøb af IT-udstyr og førstehjælpsdukker til undervisere i Robust Borgere, og der arbejdes pt på en behovsliste.

Print alle sider