Hæderstegn til ildsjæle

Spørgsmålet om et civilforsvarshæderstegn blev første gang rejst i et brev af 8. oktober 1953 til Civilforsvarsstyrelsen fra Foreningen af Politimestre i Danmark, der ønskede, at privatpersoner, der havde ydet politiet en meget væsentlig bistand f.eks. under udarbejdelsen af evakueringsplaner kunne få en medalje.

Civilforsvarsstyrelsen overdrog opgaven til Civilforsvars-Forbundet (CFF) under henvisning til, at den svenske søsterorganisation havde et sådant hæderstegn.

Den 6. april 1955 gav Kongen sin tilladelse til, at CFF gik videre med sagen. I 1956 blev hæderstegnet af bestemmelserne for Civilforsvars-Forbundets hæderstegn tiltrådt først af Indenrigsministeriet og senere af Kongen. Civilforsvars-Forbundets hæderstegn blev indstiftet den 30. november 1956.

Den første tildeling fandt sted på hofjægermester Torben Foss’ fødselsdag den 17. juni 1957 som et særligt minde om hans store indsats som stifter og præsident for Dansk Luftværnsforening og Civilforsvars-Forbundet fra 1938 til 1952.

Historie

Med behørig fanfare og applaus fra omkring 200 mødedeltagere fik 11 ildsjæle fra hele landet tildelt hæderstegn på Beredskabsforbundets landsrådsmøde i Kolding den 10.-11. juni i år. En af dem – Per Lycke Henriksen – var forhindret i at deltage på mødet. Præsidiet skiftedes til at kalde de 10 øvrige op en efter en for at overrække tegnene og fortælle, hvorfor de fik dem. De 11 ildsjæle er:

Christian Sødequist Hansen, frivillig i redningsberedskabet og kredsleder i Faxe kredsen, fik hæderstegnet for sin frivillige indsats gennem mere end 25 år i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Han startede som 16-årig og voksede med udfordringerne. Han viser vejen for, hvordan man står sammen om opgaverne.

Ellen Margrethe Kristensen, frivillig i redningsberedskabet i Holstebro, fik hæderstegnet for sin mangeårige indsats i beredskabet. Hun kom med i Civilforsvaret i Holstebro i 1975 og har spillet en særdeles handlekraftig rolle lige siden. Hendes humør og gåpåmod er legendarisk og inspirerende for ikke mindst de nye og helt unge frivillige.

Flemming Helmuth Ohm, frivillig i redningsberedskabet og informationsassistent, fik hæderstegnet for sin indsats, siden han i 1968 startede som frivillig i Lyngby. Han har bl.a. været officer i korpset, civilforsvarsassistent og chefassistent ved Helsingørs Civilforsvar. Da han gik på pension, blev han frivillig informationsassistent for Region Hovedstaden og koordinerer bl.a. redningsberedskabets deltagelse på Folkemødet på Bornholm. Han har hjerne og hjerte på rette sted.

Freddie Nikolaj Kestler, kredsmedlem og frivillig i redningsberedskabet, fik hæderstegnet for mere end 35 års indsats som en frivillig, der tilsidesætter egne behov for at hjælpe andre. Han startede i Civilforsvaret og tog ansvar for juniorbrandkorpset. Han var en afgørende faktor for kredsens førsteplads ved Beredskabsforbundsstævnet i 2014 og for 2. pladsen i 2016. Og han omtales også som en god kammerat og sparringspartner.

Henrik Stage, frivillig i redningsberedskabet og konsulent, fik hæderstegnet for mange års frivillig indsats i Redningsberedskabet Frederikshavn. Han har samtidigt spillet en vigtig rolle som ansat konsulent i hele Region Nordjylland. Han er et levende bevis på, at selvom man er ansat kan hjertet også banke for det frivillige område.

Lars Asbjørn Jensen, kredsleder i Kolding og frivillig i redningsberedskabet, fik hæderstegnet for mere end 25 års indsats Beredskabet i Kolding. Han er førstehjælpsinstruktør og afholder kurser. Han er meget værdsat og sikrer fagligt og socialt en god kemi blandt de frivillige i Kolding.

Michael Boesgaard Brøndel, ansat i redningsberedskabet og kolonnechef/kontorchef i International Beredskab, fik hæderstegnet for mange års indsats for beredskabssagen. Han startede i Civilforsvaret i 1983, blev delingsfører af 2. grad og fortsatte som mester af reserven. I 1988 blev han korpsmester, avancerede til sektionsleder, sektionschef og blev i 1998 kontorchef. De seneste 18 år har han arbejdet i Beredskabsstyrelsens hovedsæde i Birkerød. Han har deltaget i flere internationale indsatser ved naturkatastrofer og humanitære kriser som FN. Og i dag er han chef for styrelsens internationale beredskab.

Michael Grønbech-Dam, ansat i redningsberedskabet, fik hæderstegnet for mange års indsats for beredskabssagen. Han startede som værnepligt i Beredskabsstyrelsen, som han nu har været tilknyttet i omkring 30 år. Her har han været til stor hjælp for Beredskabsforbundet, hvor han har undervist mange gennem årene. Han er en stor fortaler for kampagnen Robust Borger og har gennem sit engagement og arbejde gjort sig fortjent til stor hæder.

Per Højen, kredsleder i Hjørring Kreds og frivillig i redningsberedskabet, fik hæderstegnet for mere end 40 års dedikeret indsats i beredskabet i Nordjylland. Først som frivillig ved Hjørring, Hirtshals og Sindal Kommune og de sidste 14 år som frivillig ved Beredskabsstyrelsen i Nordjylland. Han var i mange år vicekredsleder i Hjørring, før han tiltrådte som kredsleder. Han er kendt som ”Ham, der forhindrede Hjørringkredsen i at lukke” og er et forbillede for frivilligheden.

Per Sloth Møller, sektionschef i redningsberedskabet, fik hæderstegnet for sin indsats i mere end 36 år. Han startede som frivillig i det kommunale civilforsvar i Herning i 1980, aftjente værnepligt i civilforsvarskorpset i 1984 og har fået en lang karriere i civilforsvaret. I dag er han stabschef ved Beredskabsstyrelsen Tekniske Skole. Han har også gennem årene været udsendt til verdens brændpunkter.

Per Lycke Henriksen, beredskabsmester, fik hæderstegnet for mange års indsats for redningsberedskabet. Han startede som frivillig i redningsberedskabet, har haft mange opgaver og ansvarsposter gennem årene og er i dag næstkommanderende for Hazmat enheden ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Han har ikke mindst spillet en rolle for at sikre, at Beredskabsstyrelsen Hedehusene i dag er en operativ frivillig afdeling, der tages seriøst.

Print alle sider