Ved prisoverrækkelsen på Frederiksberg Slot deltog fem frivillige fra de kommunale redningsberedskaber og seks frivillige fra Beredskabsstyrelsen.

  • Forsvarsministeriets Frivilligpriser kan tildeles frivillige eller frivillige enheder i Redningsberedskabet henholdsvis Hjemmeværnet.
  • Formålet med prisen er at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige – og at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet.
  • Læs mere om prisen her. 
Frivilligprisen

Brandslukning i Sverige udløste forsvarsministerens Frivilligpris

Egentlig burde de have været over 200 til prisoverrækkelsen.

Men på grund af pladsforholdene på Frederiksberg Slot – og af andre praktiske hensyn – var kun 11 frivillige fra de kommunale beredskaber og fra Beredskabsstyrelsen udvalgt til at få overrakt årets Frivilligpris af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen den 5. april.

De fik prisen for at være en del af den internationale indsats med at bekæmpe de voldsomme skovbrande i Sverige i sommeren 2018. Efter anmodning fra de svenske myndigheder sendte Beredskabsstyrelsen i perioden 19. juli til 6. august 2018 sammenlagt syv brandslukningshold til Sverige.

Og prisen gik altså til alle de frivillige, der deltog i Sverige, selv om kun få af dem deltog i prisoverrækkelsen i Riddersalen på Frederiksberg Slot – heriblandt Torben Mørk, frivillig fra Beredskabsforbundets kreds Billund-Grindsted, og Daniel Mogensen, frivillig brandmand ved Beredskabet i Allinge.

Fem frivillige fra de kommunale redningsberedskaber og seks frivillige fra Beredskabsstyrelsens beredskabscentre var med ved ceremonien på slottet.

Krævende, effektivt og imponerende

I forbindelse med overrækkelsen sagde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen:

”Indsatsen beviste, at de danske frivillige fra kommuner og stat gennem hårdt arbejde og sammenhold kan levere – også ved en så krævende opgave som denne. Det er i øvrigt et eksempel på det gode og effektive samarbejde, der er i det danske redningsberedskab. Indsatsen blev desuden gennemført i den mest intense ferieperiode under sommeren. Mange frivillige brugte således dele af deres ferie for at kunne deltage i indsatsen, eller udsatte allerede planlagt ferie for at kunne være med. Det er imponerende.”

Print alle sider