Fremtidsdebat og teambuilding

Weekenden den 3.-4. marts afholdt Beredskabsforbundet Region Syddanmark sit årsmøde på Grænseborgen i Hejls i Sønderjylland. Inden årsmødet var der lagt op til et debatforum om lørdagen med tre af regionens beredskabschefer. Panelet bestod af:

·         Beredskabschef Bjarne Neermann, Brand og Redning Sønderborg

·         Beredskabschef Jarl Vagn Hanen, formand for Danske Beredskaber, Brand og Redning Sønderjylland.

·         Beredskabschef Jens Mølgaard, SVJB Esbjerg.

Oplægget gik på, hvordan de som chefer ser på, hvad Beredskabsforbundet bør satse på fremadrettet årene frem.

Danske Beredskaber efterlyser ressourcer til et udvidet terrorberedskab. Men kan Beredskabsforbundet indgå som støtte i sådan et beredskab, hvor der her tænkes på en opbygning af mandskabskapacitet, hvor frivillige står ”klar” på tilkald til indsættelse nationalt? Et mandskab der kan løse helt basale opgaver såsom forplejning, psykisk førstehjælp og koordinering af spontanfrivillige. Et mandskab med håndværksmæssig baggrund til afbrydelse eller genoprettelse af strømforsyning, vand, varme osv. Et mandskab med den fordel, at de frivillige har beredskabsbaggrund og kan begå sig på et skadested.

Robust Borger – kunne det være en opgave, man samarbejder om? Kunne man koordinere kommunernes oplysningskampagner, kurser, temadage inden for forebyggelse med Beredskabsforbundets produkt Robust Borger? Kunne man evt. tænke sig et større samarbejde om afviklingen, så beredskabet og Beredskabsforbundet arbejder sammen om opgaven til fordel for de frivilliges indsats, tilhørsforhold, lokalkendskab og ikke mindst ressourceforbrug?

Debatten gik lystigt, og man var ikke i tvivl om, at det var tre beredskabschefer, der VIL deres frivillige derhjemme. Der er ikke forskel på, om man er ansat eller frivillig. Opgaverne skal løses, og det supplerende Beredskab regnes ind som det daglige beredskab.

Øksekast og Duplo-klodser

Søndag stod der samarbejde på en anderledes måde på programmet.

Et teambuilding-hold var kaldt ind og havde opstillet forskellige poster, hvor der skulle løses opgaver, hvorpå samarbejdet kom på prøve både verbalt og nonverbalt. Fire elementer skulle grupperne igennem. Der var lagt poster ud i skoven med spørgsmål, hvor der skulle samarbejdes om svaret. Opgaven var på tid, og ikke alle nåede helt ud, da det ellers gav minus point for hvert minut, man overskred. Paintball med flest træffere, øksekast og pusterør med pil, hvor der vælges den med de fleste træffere under prøven.

Til slut var der den nonverbale samarbejdstest. Der skulle bygges et tårn i Duplo-klodser. Alle havde fået et kort, hvor man havde en opgave, man skulle igennem med uden at sige noget. Der måtte dog godt bruges fagter. Det lykkedes til sidst for alle hold, at komme til enden med denne opgave.

Alt i alt en fantastisk weekend i nogle fantastiske omgivelser.

Print alle sider