Forsøgsrundvisning i Regan Vest

Beredskabsforbundet Region Midtjylland har besøgt den atomsikrede bunker i Rold Skov.

Lørdag den 18. marts var regionens medlemmer inviteret på rundvisning i Regan Vest, som er en atomsikret bunker placeret i kalkgruber, der er sprængt ind i en bakke i Rold Skov. Regan Vest skulle fungere som opholds- og arbejdssted for dele af regeringen, statsadministrationen og kongehuset i tilfælde af et truende militært angreb på Danmark. Anlægget blev påbegyndt anlagt i første halvdel af 60’erne, taget i brug 1969 under den kolde krig og består af 5000 m2 helt unik Danmarkshistorie.

55 frivillige fra Region Midtjylland havde tilmeldt sig turen og var mødt op ved maskinmesterboligen, hvor vores guider tog imod os. Regan Vest er endnu ikke åbnet for offentligheden, og det sker formentlig først i 2020, så vi var deres ”forsøgspersoner” for udvikling af rundvisninger i fremtiden – herunder hvor store grupperne skal/kan være samt hvor mange guider der skal bruges.

Udstyret til 350 personer i to uger

Rundvisningen, som tog ca. to timer, bød på en meget interessant historie samt et kig ind i mange spændende rum. Alt inventar er langt hen ad vejen identisk med det oprindelige, og det giver stedet sin helt egen unikke historie. Selve anlægget består af to cirkelformede bygninger ved siden af hinanden i to etager. Der findes i alt to kilometer gange, tunneller og skakte, og anlægget kan rumme op til 350 personer fordelt på 160 rum. Anlægget, der kunne rumme forsyninger til de 350 personer i to uger, havde egen vand- og elforsyning, radiostation, konferencefaciliteter, præst, politistation og lægevagt. Selv HKH Dronning Margrethe og hofmarskallen havde deres helt eget rum. Anlægget blev udfaset af beredskabet i 2012.

Inden centeret kan åbne for offentligheden, ligger der endnu flere års intenst arbejde med at klargøre anlægget samt de omkringliggende arealer. Der skal bygges et velkomstcenter, hvor der skal være billetcenter, udstillinger om den kolde krig og butik. Maskinmesterboligen skal indrettes i 60-70´er stil og kan besøges som et pusterum, madpakkerum m.m.

Ved seneste finanslov i 2016 blev det vedtaget, at Regan Vest modtager et årligt tilskud på 2,6 mio. kr. fra staten. Dermed har Nordjyllands Historiske Museum fået endelig bekræftet, at der nu bliver penge til at drive stedet som museum.

Dagen blev rundet af med frokost i cafeteriet, hvor der blev serveret smørrebrød, øl, vand, te og kaffe. Et besøg kan varm anbefales, så glæd jer til den officielle åbning i 2020.

Fire årtier efter sin tilblivelse står anlægget næsten som da det blev bygget. Der har endnu aldrig været behov for at tage det i brug. Men gennem utallige øvelser har regeringen, centraladministrationen og mange andre aktører i dybeste hemmelighed øvet sig i at lede landet fra anlægget, hvis det blev nødvendigt.

REGAN VEST er en atomsikret bunker placeret 60 meter under jorden i Rold Skov. Det skulle være et civilt arbejds- og opholdssted for Danmarks regering, kongehus m.m. i en militær nødssituation. Herfra ville den civile krisestyring af Danmark foregå.

Fakta

REGAN VEST er i modsætning til andre bunkeranlæg i Danmark ikke gravet ned i jorden, men bygget inde i kalkgruber der er sprængt ind i en bakke. Cirkelformen gjorde anlægget mindre sårbart over for bombenedslag.

Bunkeren er beliggende på adressen Røde Møllevej 22, 9520 Skørping, Rebild Kommune.

Den militære krisestyring skete ikke fra REGAN VEST, der var et rent civilt anlæg. Alligevel var det hensigten, at Forsvarsministeriet under en udflytning skulle medbringe forsvarsministeren, forsvarschefen, de øverste embedsmænd fra Forsvarskommandoen og ministeriet samt flere af de i en krise eller krig centrale øvrige myndigheder – Hjemmeværnskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste og Farvandsvæsenet. Disse skulle være med i anlægget som militære rådgivere for regeringen og for at kunne drøfte operative forhold med regeringen og centraladministrationen.

Militær krisestyring foregik fra NATOs bunker i Finderup øvelsesterræn

Print alle sider