03 - 2019

Folkemøde

Forbundet viste sig frem og fik nye kontakter

Landsrådsmøde med glade Hæderstegn-modtagere og store ændringer:

Stort flertal for valg af kredsledere og regional ligestilling

Print alle sider