Folkemødet på Bornholm

Igen i år var Folkemødet i Allinge på Bornholm velbesøgt. Det var debatarrangement om det danske beredskab på Hjemmeværnets MHV903 Hjortø også. Mødet var arrangeret af Hjemmeværnet, Danske Beredskaber, Beredskabsforbundet og Falck.

Mange deltagere fra beredskabsorganisationerne samt almindelige borgere var mødt tidligt op for at styrke sig med kaffe og brød på skibets bagdæk.

Ordstyreren Hans Engell bød velkommen og konkluderede af beredskabstemaet er meget aktuelt. Kommitteret for Hjemmeværnet Bjarne Laustsen supplerede og fortalte bl.a., at man i Hjemmeværnet er i gang med at uddanne ca. 1200 hjemmeværnsfolk til i større omfang at kunne støtte politiet f.eks. ved en terrorsituation.

Repræsentanter fra Danske Beredskaber, Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsforbundet samt beredskabsordførerne fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre fik ordet. Først politidirektør Svend Larsen fra Politiområdet i Rigspolitiet. Han fortalte, at politiet generelt er i et langt højere gear end vi for få år siden har oplevet, og at politiet fortsat arbejder på at styrke organisation og metoder på alle fronter for at kunne møde de nuværende og kommende udfordringer. Men at garantere, at en større terrorsituation kan ske, er ikke mulig at give.

Formand for Danske Beredskaber, beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen kunne konstatere, at den organisatoriske omstilling og tilpasning af de kommunale beredskaber er godt i gang og giver en  række gevinster, der gavner i hverdagen. Men spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt og at der ikke er tilført ressourcer siden risikobilledet har ændret sig ganske voldsomt. I den netop offentliggjorte evalueringsrapport fra Forsvarsministeriet der oplistet otte anbefalinger til yderligere forbedringer. Formanden oplyste endvidere at alle 24 kommunale beredskabsenheder i dag benytter frivillige som en del af beredskaberne.

Præsidenten for Beredskabsforbundet, MF Jan Johansen pegede på, at vi skal styrke frivilligheden og vi skal styrke befolkningens robusthed – det vi kalder Robust Borger.

De medvirkende politikere fra Folketinget: Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti – Karsten Bang, Liberal Alliance –  Peter Juul Jensen, Venstre var alle opmærksomme på beredskabets udfordringer og de særlige trusler der er kommet til de sidste år. Men enigheden var ikke udtalt, da diskussionen kom til hvordan ressourcer skal tilgå eller fordeles. Flere opfattede det, som om kommunerne ikke prioriterer beredskabsopgaven tilstrækkeligt og at det derfor kan være et spørgsmål om kommunens beredskabsopgave måske skal flyttes til Staten?

Peter Juul Jensen ønskede, at vi prioriterer at styrke den folkelig sikkerhed yderligere. Robust Borger er vejen frem på det område, så vi får en robust folkebevægelse. Jørn Laustsen anbefalede, at man styrker frivillighed i kommunernes beredskab og i Beredskabscentrene, da opgaverne jo kan være langvarige og eller mange.

Ordstyrer Hans Engell afsluttede med at spørge de tre paneldeltagere fra myndighederne om ønsker til den kommende tid: Politiet ønsker ro til de tilpasninger der er i gang. Hjemmeværnet ønsker sig nye fartøjer og en afklaring af dagpengereglerne for frivillige. Endelig ønsker Danske Beredskaber en styrket tilpasning til de nye trusler og ro til det omstillingsarbejde der er i gang i de kommunale beredskabssamvirker.

Den formelle debat var afsluttet, men dialog og synspunkter fortsatte uformelt i mindre grupper rundt omkring på skibet for en stund, inden deltagerne fortsatte til flere af de mere end 3200 events Folkemødet bød på i år.

Jan Johansen, MF og præsident for Beredskabsforbundet.

Folkemødet er et politisk arrangement, der har fundet sted siden 2011 i Allinge på Bornholm i fire dage i midten af juni. Formålet er at samle alle interessegrupper og enkeltpersoner med interesse for demokrati på tværs af politiske partier og holdninger. Det sker gennem uformelle samtaler, taler og møder. Bertel Haarder har kaldt det “en politisk Roskilde Festival med mindre øl og mere snak“.

Folkemødet er inspireret af Almedalsveckan, der bliver afholdt på Gotland i Sverige i uge 27.

Fakta

Jarl Vagn Hansen, formand for danske beredskaber og beredskabsdirektør ved Brand & Redning Sønderjylland

Print alle sider