Er vi klar til terror?

Kom man forbi Brønderslevhallen torsdag eftermiddag den 1. juni kunne synet, der mødte den forbipasserende, både forskrække og imponere.

I solskinnet foran hallen var brand- og redningskøretøjer fra Nordjyllands Beredskab, Falck og Beredskabsstyrelsen linet flot op og udstyret var lagt frem til beundring.

Politiets indsatslederkøretøj samt et køretøj fra Hjemmeværnet var også mødt frem, og omkring køretøjerne stod medarbejdere klar til at svare på spørgsmål fra de mange nysgerrige, der var mødt frem.

Indenfor i hallen var Beredskabsforbundet mødt frem med en stand, som fremviste Regionens Førstehjælpsgruppe og dennes formåen. Robust Borger var også at finde på standen og flere interesserede blev kyndigt vejledt i, hvordan man bliver Robust Borger.

Anledningen var, at Brønderslev dannede rammen om en temadag, hvor overskriften lød ”Et robust Beredskab i Nordjylland”.

Kommitteret for Hjemmeværnet Bjarne Laustsen og borgmester i Brønderslev Mikael Klitgaard var initiativtagere til denne temaeftermiddag, og et panel af eksperter og politikere var inviteret til oplæg og debat om emnet. Panelet bestod af:

·         Bjarne Laustsen, MF og kommitteret for Hjemmeværnet

·         Henning Thiesen, direktør for Beredskabsstyrelsen

·         Ninni Lodahl Gjessing, 2. næstformand, Region Nordjylland

·         Arne Boelt, formand for Nordjyllands Beredskab og borgmester i Hjørring

·         Karsten Hansen, chefpolitiinspektør i Nordjyllands Politi

·         Niels Bonde Jensen, landschef i Beredskabsforbundet

·         Diana Sørensen, Vice President, Falcks Redningskorps

Plan på vej
Efter velkomst ved borgmester Mikael Klitgaard begyndte de spændende oplæg.

Samarbejde og effektivitet var nøgleordene, som kom igen hos oplægsholderne.
”Det er evnen til at arbejde på tværs af enheder og styrelser, der gør vores beredskab robust” sagde direktør for Beredskabsstyrelsen Henning Thiesen.

”Ingen håber på, at terroren kommer til Nordjylland. Men skulle det ske, er der en plan på vej for katastrofen. Der ligger ikke en klar og hel plan, men det kommer der til. Der mangler lige nu en del udstyr, som vi håber vores politikere finder midler til at fremskaffe – også inden der er brug for det, for vi kan godt blive enige om, at det ikke er et spørgsmål om, hvis det sker, men hvornår det sker”, sagde formanden for Nordjyllands Beredskab Arne Boelt.

Chefpolitiinspektør Karsten Hansen støttede op om betragtningerne og nævnte, at politiet i planlægningen af fremtidens terrorberedskab har taget meget ved lære af rapporten fra politiet i Norge omkring hændelserne i Oslo og Utøya.
”Mandskabets mentale parathed er vital, og den kan vi kun træne gennem øvelser, retningslinjer og minimumskrav”, sagde Karsten Hansen.

Er der større forsamlinger som karneval, går politiet ind, tager en vurdering af det nationale trusselsniveau og tager sine forhåndsregler.

Velkendte opgaver som brand- og redningsopgaver og hændelser ved storm og kraftigt regnskyl er Nordjyllands Beredskab godt rustet til.

Nordjyllands Beredskab har netop udsendt Plan 2021 – plan for risikobaseret dimensionering – hvor der er en del ændringer i forhold til tidligere, idet der er øget fokus på særlige hændelser, dvs. hændelser, der i kompleksitet og omfang, rækker ud over store dagligdags hændelser.

Stort fremmøde

Der var mødt rigtig mange frivillige fra Nordjyllands Beredskab og Ungdomsbrandkorpset fra Brønderslev op for at deltage og lytte til debatten. Det viser den interesse, der er for fremtidens beredskab, og at man som frivillig gerne vil gøre sin indflydelse og ekspertise gældende

Oplæggene fra panelet og den efterfølgende debat – kyndigt ledet af Tino Pedersen fra TV2Nord – viste, at samarbejde myndigheder imellem og koordinerede øvelser, hvor flere – også hidtil ukendte – scenarier trænes, kan styrke robustheden i vores samlede beredskab, når en større hændelse måtte ramme vores samfund.

Redningsberedskabet består ikke kun af det akutte beredskab. Nordjyllands Beredskab har også et frivilligt, beredskab, som primært indgår i langvarige indsatser og ved større ulykker, som et supplement til det akutte beredskab, der altid indsættes først. Det er også det frivillige beredskab, der giver en hjælpende hånd til større arrangementer over hele Nordjylland.

Nordjyllands Beredskab er hele Nordjyllands fælles beredskab.
Nordjyllands Beredskab består af de tidligere beredskaber i 11 nordjyske kommuner og med ansvaret for 580.000 nordjyder fordelt på 7.878 km2 er de også landets største.

Fakta
Print alle sider