• Tidligere chefkriminalinspektør hos Rigspolitichefen og operativ chef for rejseholdet ved Politiets Efterretningstjeneste (PET). Gik på pension i 2006 og har siden været brugt som kommentator og debattør i danske medier.
  • Han er inviteret som oplægsholder til Beredskabsforbundets Landsrådsmøde i Vingsted 25. maj, dagen efter sin 76 års fødselsdag.
Hans J. Bonnichsen

Vi kan alle hjælpe til med at skabe det stærkeste bolværk mod dem eller det, der vil os noget ondt, nemlig den folkelige modstand, der styrkes ved at være Robust Borger.

Hans Jørgen Bonnichsen

Tidligere PET-chef fik en hjælpende hånd af Robust Borger

”Hvis krisen eller krigen kommer”. Sådan lyder overskriften på en brochure, som myndighederne i Sverige postomdelte i 2018 til landets 4,7 millioner husstande.

Årsagen er det meget komplekse trusselsbillede med klimaforandringer, ekstreme vejrfænomener, natur-katastrofer, pandemier, faketivisme, terror og cyberkriminalitet . Og oven i det hele kommer bekymringerne for Kinas fremmarch som supermagt, Ruslands annektering af Krim og en markant styrkeopbygning mod Baltikum, Brexit samt spændingerne mellem USA og Nord­korea.

Jeg tvivler på, at en sådan dyster folder ind ad brevsprækken kan medvirke til at berolige befolkningen, tværtimod, og paradoksalt nok kan den skabe utryghed og angst. Heldigvis har vi ikke taget et så drastisk skridt. Vi får med jævne mellemrum trusselsvurderinger fra PET, FE og Center for Cyber-sikkerhed. Trods deres besindige retorik kan de også medvirke til at skabe frygt.

Vi har alle et ansvar

Lad mig slå fast, at kendsgerningerne er, at ingen bliver slået ihjel af, eller får ødelagt deres værdier eller forretningsmæssige aktiviteter af trusselsvurderinger. Det er ikke et redskab til at skræmme befolkningen med, som visse politikere ynder at bruge dem til for at fremme af deres egen sag. En trusselsvurdering er et instrument, en hjælpekilde til de ansvarlige af vore politikere, politiet og beredskabet, til brug for deres arbejde med at eliminere truslerne, så de aldrig bliver en realitet.

Når det er sagt, er det vigtigt at påpege, at vi alle har et ansvar i at forebygge, modvirke og forhindre det alvorlige i at ske. Ved at bruge fornuft frem for frygt kan vi medvirke til at gøre samfundet mere trygt. Det er vigtigt at være pro-aktive fremfor reaktive, at være robuste borgere og ikke skræmte, men skarpe, når kritiske situationer udvikler sig.

Jeg har beskæftiget med rigets sikkerhed i de 9 år, da jeg var chefkriminalinspektør i PET. Det var jeg uddannet til. Men nu er min situationen en anden, at jeg som borger skal tage vare på mig selv og min families sikkerhed.  Og jeg fik for nylig en hjælpende hånd og tilligemed gratis. Et kursus, kaldet, ja netop: ”Robust Borger”, der er arrangeret og blev gennemført af en kompetent medarbejder fra Beredskabsforbundet.

Med skam må jeg erkende, at jeg meget sent fandt ud af, at Beredskabs-forbundet har, og som en af deres vigtigste opgaver, påtaget sig at uddanne og ruste os mod truslerne, bl.a. gennem det nævnte kursus, som jeg har gennemgået.

Selv om jeg er vant til at beskæftige mig sikkerhed, fik jeg gennem en interessant og levende 3 timers undervisning ny viden om, hvordan man håndterer forskellige kritiske situationer: Hvordan man skal forholde sig ved evakuering, skybrud og oversvømmelse, pandemier, brand og terror. Og sidst men ikke mindst, at tage vare på sig selv og de nærmeste i op til 72 timer i tilfælde af forsyningssvigt. En situation hvor man er uden el, internetforbindelse, vand, varme og pengeautomater og ingen muligheder for at købe ind.

Netop bevidstheden om, at noget kan ske, er den halve sikkerhed. Det, der kan forudses, kan forhindres. Jo mere, du tages på sengen, jo nemmere rammes du af panik og angst, jo mere indskrænkes dine handlemuligheder.

Bedre rustet

Jeg føler mig nu bedre rustet og er derfor med til at hjælpe og sikre mine familie og naboer og til, sidst men ikke mindst, at redningsberedskabets ressourcer først og fremmest bliver brugt, hvor det er mest nødvendigt.

Og at hjælpe burde være en æressag for os alle, som de siger i Beredskabsforbundet. Vi kan alle hjælpe til med at skabe det stærkeste bolværk mod dem eller det, der vil os noget ondt, nemlig den folkelige modstand, der styrkes ved at være ”Robust borger.”

Print alle sider