Ny rapport: Kadetterne er en økonomisk gevinst for samfundet

Ny rapport: Kadetterne er en økonomisk gevinst for samfundet

Konklusionen på den rapport, som den uafhængige organisation Økonomer Uden Grænser netop har udarbejdet for ”Brandkadetter i Danmark” er klar. For hver krone, der bliver investeret i projektet, får samfundet syv kroner igen. Det betyder, at projektet skaber en samfundsøkonomiske gevinst på mere end 28 mio. kr. over en femårig periode hos 10 af landets kommuner.

Den samfundsøkonomiske gevinst inkluderer blandt andet øget selvtillid og højere gennemførelsesgrad af 9. klasse for kadetterne, færre sager og færre foranstaltninger hos kommunens børne- og ungeafdeling, færre elever i AKT- og specialundervisningstilbud, flere frivillige i beredskabet samt færre hærværksbrande. Ikke alle effekter er inkluderet i analysen, og derfor kan resultatet betragtes som en nedre grænse for den faktiske værdi af projektets indsats. 

Et effektivt og positivt fællesskab

”I tider hvor man taler om at sætte ind overfor bander og utilpassede unge, så er vi stolte af at kunne tilbyde et effektivt og positivt fællesskab, der kan gøre en forskel for netop den gruppe unge, der ellers risikerer at søge mod fx banderne”, fortæller Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber, der er initiativtager og ejer af projektet ”Brandkadetter i Danmark”.

Rapporten skal bruges til at vise kommuner og andre interessenter de menneskelige, sociale og økonomiske gevinster, der er ved at have projektet, men forhåbentlig også vække interesse hos nye kommuner, som ønsker at tilbyde unge med udfordringer et anderledes, men virkningsfuldt alternativ til kommunens gængse tilbud.

”Det skal selvfølgelig give mening for kommunen og beredskabet at etablere et brandkadetkorps, så derfor har det været en særlig vigtig øvelse for os at dokumentere, at indsatsen har et højt udbytte både for de unge og deres forældre, men i særdeleshed også for samfundet”, pointerer Bjarne Nigaard. ”Vores medlemmer er socialt bevidste organisation, der tager del i at hjælpe unge mennesker videre på deres vej til et fornuftigt og positivt ungdoms- og voksenliv som robuste samfundsborgere. Vi har selvfølgelig hele tiden troet på, at vores indsats giver god effekt, men det er jo fantastisk, at det nu er dokumenteret i rapporten.”

Hvis vi får udbredt det til kommunerne…

10 af landets kommuner skaber med brandkadetprojektet samfundsmæssig værdi og giver udfordrede unge nye muligheder. Den indsats kunne komme flere til gavn, hvis flere kommuner vælger at gå samme vej. Men paradoksalt nok løber projektets finansiering ud i 2018.

”Hvis vi får udbredt konceptet til flere kommuner, så bliver den samfundsøkonomiske gevinst selvfølgelig dét højere, og det vil have en betydning ikke kun for de unge og samfundet generelt, men også for hr. og fru Danmark, der både kan være tryggere i sin dagligdag, og kan få hurtigere hjælp, når en brand skal slukkes. På sigt vil vi jo få flere samfundsparate unge og nogle af dem vil også blive brandmænd. Lige nu mangler vi ca. 400 brandmænd på landsplan, så også her har vi en gevinst”, uddyber Bjarne Nigaard.

”Sørgeligt nok må vi desværre konstatere, at vi snart løber tør for penge at køre projektet for. Så jeg håber meget på, at dokumentationen af de effekter vi skaber, måske kan skabe basis for at investere flere penge i projektet fremadrettet. En gevinst på syv gange pengene er trods alt ret gode odds, særligt når man husker på, at der bag tallene gemmer sig menneskeskæbner, der kommer på ret spor”, konstaterer Bjarne Nigaard.

Print alle sider