Livlige Robust Borger temadage for engagerede undervisere

Over 30 nysgerrige frivillige var mødt op til en temadag for frivillige undervisere i Robust Borger i weekenden den 23.-24. september.

Først og fremmest var underviserne mødt op for at se og høre om de nye undervisningsmateriale til efterskolerne og boligselskaberne. Mange efterskoler har vist interesse – og når første semester slutter, vil 26 efterskoler være blevet undervist i det nye Robust Borger koncept. Hver gang har der været frivillige undervisere på banen.

Vicelandschef Stine Arenshøj, ansvarlig for Robust Borger konceptet, har fulgt udarbejdelsen af de nye materialer tæt. Hun er er selv gået i front for de frivillige og har undervist i hele landet på en række efterskoler og hos flere boligselskaber. Materialerne blev gennemgået fra A-Z – og der kom masser af inspiration til, hvordan den enkelte underviser kan planlægge sin personlige undervisning.

Brand, førstehjælp, evakuering og alarmering er klassiske emner, som mange frivillige er fortrolige med. Nyere emner som psykisk førstehjælp og hvordan man passer på sig selv og hinanden, når voldsomme psykiske hændelser opstår, indgår nu i konceptet for efterskolerne. Det var også her, der var flest spørgsmål. Et stærkt fokus på at det er den psykiske førstehjælp, der formidles, gav mening.

Konkrete erfaringer fra undervisningen og de tilbagemeldinger, som især efterskolerne er kommet med, blev formidlet. Generelt har efterskolerne taget pænt imod det nye koncept synes det er relevant.

Det blev et par livlige dage, hvor der blev lyttet, lært, diskuteret og kommenteret. Mange stabile og solide undervisningskræfter, som har været med; mens Robust Borger konceptet har udviklet sig, bød ind med erfaring. Andre frivillige var mødt frem af nysgerrighed og lyst til at blive underviser i fremtiden.

Frivillige kræfter havde skabt rammerne. Margit Svangaard havde sørget for, at arrangementet i Vest kunne afholdes hos Horsens Service og Beredskab, og René Andersen havde sørget for lokaler på stationen i Ringsted. Med kaffe på kanden og hyggelig forplejning steg humøret og den gode snak.

Der forestår nu en opgave med at samle op på de tilbagemeldinger, ønsker og ideer som de frivillige var flittige til at bidrage med. Det var især et stort ønske at få endnu bedre støttemateriale, så man kan blive en bedre underviser. Noget af det, der blev drøftet var netop, hvad der skal til for at underviserne kan gå ud og levere en høj kvalitet, hver gang.

Et oplæg, der blev diskuteret handlede om, at man som underviser skal kunne specialisere sig inden for en eller flere målgrupper. Måske er man en underviser, der kan bjergtage 150 efterskoleelever fra den store scene - eller måske trives man bedst i de lokale boligforeninger, hvor tempoet er roligere og man har en anden nærhed med deltagerne. Det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet. Omvendt er det heller ikke nødvendigt, at man skal være lige dygtigt til det hele.

Alle var enige om, hvor vigtigt det er, at føle sig fortrolig med materialet for at kunne levere en god undervisning. I bund og grund er det jo det, man ønsker at kunne gøre. Nogle frivillige udtrykte ligefrem, at de vil være mere stolte over at komme fra Beredskabsforbundet, når man er sikker på, at alle går ud og gør det godt.

Det betyder at den sidste del af 2017 i højere grad kommer til at gå med udvikling og med at komme i mål med de sidste tilretninger frem for at øge antallet af undervisningsaftaler. Det vil skabe et fundament for et godt afsæt til 2018.

Skulle der fortsat være nogle, der er interesserede, er man velkommen til at kontakte sin lokale regionsleder eller henvende sig direkte til landssekretariatet. Interesserede frivillige som var forhindrede i at deltage vil blive introduceret til materialerne på et senere tidspunkt.

Print alle sider