Kombi:     

 1. Aalborg 3 – 12:00 min.
 2. Aalborg 4 – 16 min; 46 sek.
 3. Frederikshavn 2 – 17 min; 27 sek.
BF landsstævne 2016
HAT (Håndtering af tilskadekomne):

 1. Frederikshavn 2 – 89 point
 2. Ringkøbing – 87 point
 3. Fredericia – 85 point
Storm:

 1. Vejle – 24 min; 27 sek.
 2. Randers – 24 min; 45 sek.
 3. Aalborg – 27 min; 23 sek.
Sne:

 1. Herning – 5t; 40 min; 34 sek.
 2. Frederikssund – 5t; 45 min; 29 sek.
 3. Ringsted – 5t; 54 min; 33 sek.
Tørke:

 1. Frederikshavn 2 – 20 min; 1 sek.
 2. Frederikssund 2 – 20 min; 8 sek.
 3. Ringkøbing  – 20 min; 59 sek.
5-kamp:

 1. Skanderborg – 21 min; 52 sek.
 2. Lolland 2 – 30 min; 52 sek.
 3. Lolland 1 – 33 min; 41 sek.
Ungdomsbrandkorps:

 1. Næstved – 2160 point
 2. Holstebro – 2580 point
 3. Ringkøbing – 3000 point

Noahs Ark blev bygget af frivillige, medens Titanic blev bygget af professionelle

Carsten Iversen

OL i Næstved

Beredskabets OL – og dog

Ved et hurtigt kig ud over Beredskabsforbundets Landsstævne kunne tankerne godt falde på ordene: ”Citius, altius, fortius – hurtigere, længere, stærkere”. Ordene stammer fra det netop overståede OL, og på mange måder minder Beredskabsforbundets Landsstævne om et OL – et OL i beredskabsfaglige discipliner, men med en kammeratlig og social undertone.

I ugerne op til Beredskabsforbundets Landsstævne viste sensommervejret sig ikke fra sin pæneste side. Byger og blæst prægede sidste del af august. Men i dagene op til stævnet blev det næsten sommer igen.

Og under selve stævnet skuffede vejret bestemt heller ikke. Åbningsdagen lørdag den 10. september blev faktisk en af årets varmeste dage.

Selve stævnet strakte sig over weekenden den 10.-11. september, hvor lørdagen var dagen med åbningsceremoni, faneindmarch, konkurrencer og festmiddag, medens søndagen var henlagt til præmieuddeling og faneudmarch.

Under skinnende sol blev fanerne båret ind på festpladsen til akkompagnement fra Beredskabsforbundets Musikkorps. Stævnet blev åbnet med taler fra henholdsvis Borgmester Carsten Rasmussen fra Næstved Kommune og borgmester Henrik Hvidesten fra Ringsted Kommune. Sidstnævnte er også formand for Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, som havde lagt mange kræfter i at forberede og afvikle stævnet.

Landschef Carsten Iversen holdt også åbningstale, og i sin åbningstale lagde han ikke skjul på sin stolthed over at se de mange frivillige, der var mødt frem til årets landsstævne.

”I er kommet for at dyste og konkurrere, men alt sammen i en kammeratlig ånd”, sagde Carsten Iversen blandt andet og fortsatte: ”I er her også for at møde hinanden på tværs af geografiske skel – for at bruge tid på hinanden. Sådan er I frivillige – I bruger tid på andre”.

Frivillige er et vigtigt supplement til det daglige beredskab, og frivillige bruger mange kræfter og lægger stort engagement i de mange forskellige opgaver, frivillige nu løser. Og ikke uden en vis kvalitet i arbejdet. Der er ingen grund til at være flov over at være frivillig i beredskabet, for tit kan man som frivillig sagtens løse opgaver lige som godt som de ”professionelle”.

”Husk” sagde Carsten Iversen ”Noahs Ark blev bygget af frivillige, medens Titanic blev bygget af professionelle”.

Med disse ord blev Beredskabsforbundets Landsstævne 2016 erklæret for åbnet, og de første konkurrencer kunne begynde.

Realistiske konkurrencer

Opgaverne var samlet under temaer, som afspejler de gængse opgaver, man som frivillig i redningsberedskabet kan komme ud for.

Temaer som tørke, sne og storm leder tankerne hen på de klimamæssige udfordringer, som redningsberedskabet i Danmark skal være klar til at mestre.

5-kamp, håndtering af tilskadekomne og kombi-konkurrence var også at finde på stævnepladsen blandt disciplinerne for de voksne frivillige.

Ungdomsbrandkorpsene prydede igen år Beredskabsforbundets Landsstævne. Her var arrangeret et særligt konkurrenceforløb, hvor elementer fra brandslukning, førstehjælp og elementær grunduddannelse indgik.

Ved Storm går opgaven ud på at rydde en adgangsvej, bjærge en bil, understøtte et etagedæk, sætte en stige op til anden sals højde og redde en person ned – opgaver som udføres i tjenestegrenen Redningstjeneste. Deltagerne dystede ivrigt, og alle deltagere måtte sande, at den stegende middagshede i kombination med den tunge og varme indsatsbeklædning var en udfordring i sig selv.

Tørke indebærer en opgave, hvor deltagerne skal arbejde sammen som et hold og hvor opgaverne er klart fordelt under en præcis ledelse.

Opgavens elementer er: Standardudlægning af slanger fra automobilsprøjte, indtrængen gennem dør, redning af en person fra et brændende rum, skift af røgdykkerflasker og ind at udføre endelig slukning.

Det er en klassisk opgave fra tjenestegrenen Brandtjeneste og en daglig opgave for personel i redningsberedskabet både frivillige og professionelle. Denne type af opgaver kræver store samarbejds- og kommunikationsevner for at kunne lykkes til fulde.

Også her måtte de mange ivrige konkurrencedeltagere sande udfordringen fra det klare solskin. Meget kunne tyde på, at deltagerne indtog lige så meget vand, som de brugte til at slukke ilden med.

Konkurrencen Sne handler ikke om snerydning eller håndtering af forskellige typer af sneplove, som man ellers godt kunne forledes til at tro. Under den bagende septembersol var det da også svært at indstille tankerne på frost, sne og mørke.

Opgaverne ved Sne er klassiske opgaver fra Indkvarterings- og forplejningstjenesten. Således skulle deltagerne lave en varm ret til et par hundrede sultne og forfrosne borgere, der af en eller anden grund var strandet som følge af en snestorm.

Der var tændt op i gullaschkanonerne, og også her arbejdede deltagerne ivrigt trods varme både fra oven og fra de varme komfurer.

Deltagerne skal iagttage både en stram tidsplan og ikke mindst hygiejnemæssige krav. Således skal håndtering af råvarer ske efter helt fastlagte procedurer – f.eks. skal opvaskevandet have den rette temperatur, og den færdige ret skal håndteres korrekt.

Efter en lang og anstrengende dag blev stævnefesten afviklet om aftenen i Næstved Arena. Stemningen var munter og forplejningen og underholdningen var i top.

Søndagens program begyndte med præmieoverrækkelsen, hvor overdommer Stig Hammershøj fra Beredskabsstyrelsen forestod uddelingen af pokaler og diplomer til de tre bedste i hver disciplin.

Resultaterne fremgår af faktaboksen nedenfor.

Vellykket landsstævne

Landschef Carsten Iversen sluttede stævnet af med at takke alle fremmødte for deres store engagement, takke Midt- og Sydsjællands Brand og Redning for deres store arbejde med logistikken omkring stævnet, og endelig afsløre Sønderborg som vært for Beredskabsforbundets Landsstævne 2018.

Beredskabsforbundets Landsstævne er først og fremmest de frivilliges stævne. Det er ikke så ofte, at frivillige har mulighed for at møde hinanden og udveksle erfaringer på tværs af de forskellige beredskabers geografiske skel. Ud over konkurrencerne er det sociale et meget stort element i landsstævnet. Det fantastiske vejr var med til cementere det store sociale engagement, som landsstævnet er udtryk for. Selv om det kan være svært at få folk til at ofre en hel weekend i konkurrence med andre tilbud, er der næppe tvivl om, at det netop overståede landsstævne vil få endnu flere engagerede frivillige til møde op næste gang i Sønderborg i 2018.

 

 

Print alle sider