Fra venstre ordstyrer Lisbeth Davidsen, Jacob Bjerregaard, Jarl Vagn Hansen, Sanne Urbak Rasmussen, Niels Bonde Jensen og Bjarne Laustsen.

Fra fem til seks minutter? Eller opbakning fra arbejdsgiveren til at være deltidsbrandmand?

Er der brandfolk nok til at passe på Danmark i fremtiden?

Svaret kender ingen, men Danske Beredskaber og Beredskabsforbundet stillede i hvert fald spørgsmålet i en debat på hjemmeværnsfartøjet Hjortø under Folkemødet på Bornholm.

Baggrunden er, at der mangler deltidsbrandfolk og frivillige brandfolk på flere hundrede stationer i Danmark, og det er svært at rekruttere nye – selv om Kristine Grønbech Jensen, frivillig og deltidsbrandmand og kredsformand for Beredskabsforbundet på Bornholm, over for panelet og tilhørerne fortalte om sammenholdet, om at bidrage, om at gøre en forskel.

Hvordan man får flere til at melde sig under fanerne, kom der flere vinkler på under debatten:

Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber, nævnte blandt andet kravet om, at brandbiler skal afgå fra stationen senest fem minutter efter, at alarmen er gået.

”Hvis vi kan udvide det til seks eller syv minutter, vil der ikke være så mange, der på forhånd er udelukket fra at melde sig som deltidsbrandfolk,” sagde han med direkte adresse til lovgiveren i panelet, Bjarne Laustsen, medlem af Folketinget (S), tidligere mangeårig forsvarsordfører og i øvrigt tidligere præsident for Beredskabsforbundet. Noget svar kom der dog ikke fra Laustsen.

Beredskabsforbundets landschef Niels Bonde Jensen deltog i debatten på vegne af Beredskabsforbundet, som arbejder med problemstillingen via rekrutteringsarbejdet i kampagnen BlivBrandmandNu.dk, som årligt fører til cirka 600 ansøgninger til ledige stillinger som brandfolk. Og han gjorde opmærksom på et uudnyttet potentiale i at søge blandt kvinder og blandt borgere med anden etnisk oprindelse end dansk. Den sidstnævnte gruppes andel af ansøgninger til beredskaberne via Bliv Brandmand Nu er steget med 11 procent i år.

Desuden understregede han, at det ikke er nok at sætte gang i en kampagne, hvis man vil have flere brandfolk:

”Vi kan se, at succesen er størst, når beredskaberne er dedikerede og afsætter ressourcer til kampagnerne,” sagde han.

Når arbejdsgiveren støtter og skubber

Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia og formand for Kommunernes Landsforenings miljø- og forsyningsudvalg, pegede på anerkendelse af brandfolk for deres store indsats. Og han lovede at drøfte med kollegerne i KL, hvordan man gør det lettere og mere fleksibelt – og dermed mere attraktivt – for offentligt ansatte at være deltidsbrandfolk og frivillige.

På det punkt er nogle private virksomheder lidt længere fremme. Blandt andet hos Sanne Urbak Rasmussen, som er CSR-afdelingsdirektør i IBM Danmark. Her opfordrer man alle medarbejdere til at bidrage til deres samfund – ikke kun som brandfolk, men også i andre former for frivilligt arbejde:

”Det, der driver vores medarbejdere i deres frivillige arbejde, er at gøre en forskel. Det giver dem stolthed og glæde. En virksomhed er også de mennesker, der arbejder i den. Og når man udfører frivilligt arbejde med virksomheden i ryggen, skaber det endnu mere glæde – og loyalitet over for virksomheden. Så det giver ikke bare en værdi for samfundet, men også for IBM. Ikke noget, vi kan sætte ind i et regneark eller se på bundlinjen, men vi er sikre på, at det gør en positiv forskel – også for os, sagde Sanne Urbak Rasmussen.

Hun påstod dog ikke at stå med løsningen på rekrutteringsproblemet for beredskaberne, for hun erkendte også, at det for nogle virksomheder ikke er muligt at udføre frivilligt arbejde i arbejdstiden.

 

Se et kort videoklip fra debatten her.

Læs mere om BlivBrandmandNu her.

Inden debatten på Hjortø blev der serveret brunch. Det lokkede mange om bord på Hjemmeværnsfartøjet i Allinge Havn.

“Jeg er glad for at være brandmand. Faktisk har jeg været vild med det fra dag ét,” fortalte Kristine Grønbech Jensen, deltidsbrandmand og kredsformand for Beredskabsforbundet på Bornholm.

Både beredskabsfolk og interesserede borgere havde fundet vej til debatten på Hjortø. Det er fjerde år i træk, at Danske Beredskaber og Beredskabsforbundet er sammen om et arrangement under Folkemødet på Bornholm.

Når vi rekrutterer snævert og går efter håndværkeren og dem, vi ellers traditionelt går efter, så når vi ikke ud til kvinderne og dem med en anden etnisk baggrund. Det kan vi blive bedre til: At højne den generelle bevidsthed om, hvad det vil sige at være brandmand.

Niels Bonde Jensen, Beredskabsforbundets landschef, som henviste til en uvildig undersøgelse af effekten af BlivBrandmandNu's rekrutteringsarbejde.
Print alle sider