I udbudsmaterialet til tre kommunikationsbureauer efterlyste Beredskabsforbundet “en rød tråd på tværs af hele organisationens visuelle identiteter, hvor paletten af logoer får ensartet udtryk.” Opgaven gik til firmaet Advice, som løste den på denne måde. Til sammenligning ses herunder de nuværende – og snart forhenværende logoer. Ifølge Advice bygger de nye logoer på “Beredskabsforbundets stolte traditioner og dedikation og er defineret af kontraster: En sammensmeltning mellem nyt og gammelt, moderne og traditionelt.” Logoerne har rødder i og farver fra de internationale symboler for civilbeskyttelse og træk fra forbundets originale våbenskjold fra 1930’erne. Samtidig er stilen “moderne og fremadskuende, så den passer til de nye udfordringer, forbundets frivillige står over for”.

Nye logoer skal skabe mere sammenhæng i forbundets udtryk og kommunikation

Beredskabsforbundet får nu en ansigtsløftning. Ja, mere end det: Forbundet skal gennemgå en visuel totalrenovering, som fuldstændig vil ændre på det udtryk, som Beredskabsforbundet møder sin omverden med.

Landsledelsen i Beredskabsforbundet nikkede på sit møde den 15. august ja til det oplæg til en ny visuel identitet, som en arbejdsgruppe fra forbundets sekretariat sammen med kommunikationsbureauet Advice har arbejdet på i flere måneder. Resultatet kan ses på denne og de følgende sider.

Tre i én - og vidt forskellige

Behovet for en ny visuel identitet har eksisteret længe. Allertydeligst har behovet været, når man så på Beredskabsforbundets eksisterende logo. Eller rettere sagt: LogoER - i flertal. For Beredskabsforbundet er egentlig tre ”brands” i ét. Tre ”søjler”, som repræsenterer de tre hovedopgaver, som forbundet og dets medlemmer skal løse:

Først og fremmest er Beredskabsforbundet ståsted for de frivillige i redningsberedskabet. Sådan har det været længe, og i 2005 fik forbundet sit nuværende logo med tilhørende designstil og mottoet ”Når hjælp er en æressag”.

Siden da har Beredskabsforbundet fået opgaven med at hjælpe med at hjælpe redningsberedskaberne med hvervning af frivillige samt deltidsbrandfolk og frivillige brandfolk. Det foregår i kampagnen BlivBrandmandNu – som har eget logo og hjemmeside.

Også opgaven med at uddanne befolkningen til forebyggelse, selvhjulpenhed og forebyggelse er kommet til – primært via kurser under konceptet Robust Borger, som også har sit eget logo, hjemmeside og grafiske stil.

For alle andre end frivillige og ansatte i Beredskabsforbundet har det været meget svært at se, at BlivBrandmandNu og Robust Borger havde noget med Beredskabsforbundet at gøre.

Fra tre fremmede til en familie

Så en af opgaverne for eksperterne fra Advice var at skabe et design og en stil, hvor sammenhængen mellem de tre søjler var mere tydelige. En visuel identitet, som viser, at de tre “brands” ikke er fremmede for hinanden, men faktisk i familie.

“I har brug for at samle jeres initiativer – og få ét samlet brandhierarki”, lød meldingen fra start fra Advice. Og i samarbejde med Beredskabsforbundets arbejdsgruppe skabte de tre logoer, som er meget ens, men også forskellige.

Et sæt logoer, som tager udgangspunkt i forbundets gamle våbenskjold fra dengang det hed Dansk Luftværnsforening – men som også er meget nutidigt.

Samtidig ændrer ”Robust Borger” navn til ”Borgerberedskabet”. Også det skal medvirke til at skabe mere sammenhæng – og til at understrege, at aktiviteterne i den del af Beredskabsforbundet også er med til at styrke det samlede danske beredskab.

Fra nej-hat til ja-hat

Landsledelsen tog med begejstring imod Advices endelige oplæg til logoer og den øvrige visuelle identitet. En af dem, viceregionsleder fra Region Hovedstaden, Sune Schønnemann, indrømmer dog, at han lige skulle vænne sig til det nye – og at han havde nej-hatten på, da han først så et glimt af logoet:

“Men da jeg havde kigget på logoet lidt – faktisk ikke mere end et par sekunder – fik jeg en oplevelse af, at det var ret okay. Der var på en måde noget trygt og genkendeligt i logoet – og alligevel er det meget moderne,” siger Sune Schønnemann.

Og da han kom hjem og tænkte på hele “pakken” med den nye visuelle identitet, faldt det hele på plads for ham:

“Vores nye løfte: ‘Vi skaber rammerne, så du kan tage ansvar’, det giver jo fantastisk mening! Især sammenholdt med vores opgave som organisatorisk ståsted. Jeg er vild med den nye designprofil,” fastslår han.

 

Beredskabsforbundets nuværende logo herover er fra 2005. Logoerne herunder – Robust Borgers og BlivBrandmandNu’s – er nogle år yngre.

Beredskabsforbundets arbejde bygger på stolte traditioner og engagement. Men samtidig er vores frivillige rustede til at forebygge og løse fremtidens udfordringer. Vores visuelle identitets fundament er derfor defineret af kontraster; en sammensmeltning mellem nyt og gammelt – moderne og traditionelt.

Fra guiden til forbundets nye visuelle identitet

  • Oktober 2018: BF’s landsledelse godkender, at landssekretariatet sætter gang i arbejdet med en ny visuel identitet.
  • Februar 2019: Blandt tre firmaer i en udbuds-runde vælges kommunikations-bureauet Advice som samarbejdspartner.
  • Marts-april 2019: Landssekretariatets projektgruppe mødes med Advice, som derefter interviewer interne interessenter og laver research. Advice afleverer første udkast til ny visuel identitet.
  • Maj 2019: Landsledelsen ser første udkast. Landssekretariatets projektgruppe drøfter første udkast, sender kommentarer til Advice og mødes med Advice to gange til gennemgang af kommentarerne.
  • Juni-juli 2019: Advice sender andet udkast. Projektgruppen kommenterer udkastet og holder nyt feedback-møde med Advice.
  • August 2019: Advice præsenterer endeligt oplæg for landsledelsen, som godkender. Nu begynder processen med implementering af den visuelle identitet på hjemmeside, Facebook, materialer mm.
Vejen til de nye logoer

Vores nye identitet og logo udstråler fornyelse og forandring, og det har enhver organisation brug for. Vi er nødt til løbende at forny og forandre os for at blive ved med at være tidssvarende og relevante for resten af samfundet.

Morten Nielsen, regionsleder i Region Sjælland

Det gamle begraves ikke helt

De nye logoer og den nye visuelle stil skal tegne Beredskabsforbundet udadtil, når de er blevet rullet ud i løbet af efteråret.

Men mange medlemmer af Beredskabsforbundet har været frivillige i flere årtier. Og der er mange følelser og meget historie forbundet med et langt liv i forbundet.

Så mange vil sikkert en rum tid endnu identificere sig med det snart forhenværende logo med mottoet ”Når hjælp er en æressag”, som har været i brug siden foråret 2005. Eller med Beredskabsforbundets gamle våbenskjold med vingerne, der beskytter Dannebrog mod bomben ovenfra (billedet til højre) – et våbenskjold der har rødder helt tilbage til 1934, da forløberen for Beredskabsforbundet, Dansk Luftværnsforening, blev dannet.

Derfor har landsledelsen besluttet, at der ved helt særlige interne lejligheder som eksempelvis landsrådsmødet stadig vil være mulighed for at bruge det nuværende motto og det gamle våbenskjold.

Print alle sider