Kender du en frivillig, der ikke får FRIVILLIG?

Hvad sker der i den frivillige del af redningsberedskabet i andre af landets kredse? Og på landsplan? Det fortæller vi i FRIVILLIG.

Hvordan får man en god og billig førstehjælpsvogn? Hvordan skaffer beredskaberne nye frivillige? Og hvordan udbreder vi det gode budskab om gratis Robust Borger-kurser? Det gør vi dig klogere på i dette nummer af FRIVILLIG.

Hvem er kommet, og hvem er gået i ledelsen af Beredskabsforbundets kredse og regioner? Det fortæller vi i FRIVILLIG.

FRIVILLIG fortæller mange gode ting om og til de frivillige i beredskabet og Beredskabsforbundet. Men det er ikke alle frivillige og forbundsmedlemmer, som får online-magasinet tilsendt direkte via mail.

Kender du en frivillig, der ikke får FRIVILLIG? Så foreslå ham eller hende at gå ind på bfmedlem.dk, hvor man selv udfylder sine oplysninger i medlemskartoteket og angiver nederst i venstre kolonne, at man gerne vil modtage FRIVILLIG. Har vedkommende problemer med at logge ind, så kontakt den lokale kredsledelse.

redaktionen

FRIVILLIG Beredskab

Nr. 02 2019

Udgivet af:
Beredskabsforbundet
Hedelykken 10
2640 Hedehusene
Tlf. 3524 0000
www.beredskab.dk
bf@beredskab.dk

Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

Ansvarshavende redaktør: Per Falborg, per@beredskab.dk

Redaktion:

FRIVILLIG Beredskab er et onlinemagasin fra frivillig til frivillig. Det udkommer 6 gange om året.
Har du en sød, sjov eller vigtig historie, eller nogle flotte billeder du gerne vil dele med alle de andre frivillige i landet, så send din idé, dine billeder eller din historie til: frivillig@beredskab.dk

Forsiden: Frivillige brandfolk fra Hovedstadens Supplerende Beredskab var 9. marts i Hedehusene for at afholde en af deres 12 årlige øvelser, bl.a. i brandhus. (Foto: Bjørn Nielsen)

Her kan du læse mere om
Beredskabsforbundets regionale afdelinger:

Print alle sider