Region Syddanmarks årsmøde: Inspiration til gode møder og genudpegning af Marianne

Region Syddanmarks årsmøde på Danhostel i Kerteminde var udvidet med et seminar, så hele weekenden 3. og 4. marts blev taget i brug.

Med udgangspunkt i, at vi også i Beredskabsforbundet holder rigtig mange møder, handlede lørdagens seminar om ”den gode mødeledelse” ved konsulent Mille Obel. Grundtanken var, at vi skulle gå derfra med viden og inspiration til, hvordan man kan lede meningsfulde møder gennem fokus på mødets formål, hvordan man sætter klare rammer for mødet, deltager-inddragelse og forskellige formater for afholdelse af møder.

Vi lagde hårdt fra start med en gang speed dating i forhold til ”gode og dårlige møder”.  Fra dette arbejdede vi dagen igennem videre med en god blanding af teori, oplæg gruppearbejde og refleksioner. Forløbet var vel tilrettelagt med et godt ”flow”, så tingene gav mening i forhold til hinanden og de nye ting, der lidt efter lidt blev bygget på – godt hjulpet på vej af, at Mille Obel er en gudsbenådet formidler, som jeg er overbevist om gik rent ind hos lagt de fleste.

Efter en god frokost skulle der gang i kroppen igen, så vi skulle starte op igen med en ”energihandling”. Valget faldt på ”Bro Bro Brille”, og det var et syn for guder, da henved 30 beredskabsfolk i alle aldre helhjertet kastede sig ud i legen. Efter dette ”boost” byggede vi videre på formiddagens læring. Det hele udmøntede sig i nogle prøvemøder, hvor der blev gjort brug af alt, hvad vi havde lært i dagens løb.

Klapsalver til formanden

Aftenen bød på middag, efterfulgt af amerikansk lotteri til fordel for Barakkens Venner og, som altid, masser af snak og hyggeligt socialt samvær.

Søndag blev selve årsmødet afholdt.  Det forløb uden de store overraskelser. Der var genvalg til alle, som var på valg, og vores dedikerede regionsleder Marianne Kjær blev genudpeget.

Under eventuelt blev Marianne fremhævet og under behørige klapsalver takket for den store arbejdsindsats, hun gør som regionsleder.

Beredskab Fyns beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard takkede for det gode og konstruktive samarbejde mellem Beredskab Fyn og Beredskabsforbundet, især set i lyset af de problemer, der har været mellem Beredskab Fyns ledelse og de frivillige. Han så frem til den kommende hvervekampagne, som sættes i værk sammen med forbundet. Og han sluttede med at give udtryk for, at han så Beredskabsforbundet som en god og uundværlig samarbejdspartner.

Regionens Robust Borger-koordinator, Louise Jørgensen, fortalte, at der er meget stort fokus på projektet i forbundet, og det går i den rigtige retning med antallet af underviste borgere. Dog mangler der undervisere, så hvis man har et ønske om at undervise, kan man læse mere på www.robustborger.dk og tilbyde sig som underviser.

Offentlige midler og ansvarlighed

Landschef Niels Bonde Jensen valgte at komme med et ganske kontant indlæg om gennemskuelighed og ansvarlighed i forhold til de offentlige midler, vi modtager, og hvordan vi formidler dem – så vi ikke kan blive skudt noget i skoene. I samme åndedrag pointerede han, at han mener, vi burde være mere opmærksomme på det image, vi fremstår med på de sociale medier.

Print alle sider