Jammerbugts K-sprøjte er operativ

Der er ingen tvivl om, at Beredskabet i fremtiden vil benytte sig af assistance fra Frivilligenhedens køretøj, der kan klare de særlige opgaver som pumpe-, lænse-, rednings- og lysopsætningsopgaver. Når vi når frem til foråret 2017, håber vi desuden også at kunne assistere med udlægning af ca. 500 meter slangevej fra en indbygget slangekassette. Køretøjet er også beregnet til at kunne indsættes ved klimakatastrofer såsom digebrud og lokale oversvømmelser i forbindelse med skybrud og smeltesne mm. I skrivende stund er vores køretøj på værksted i Frederikshavn, så vi kan få klargjort de sidste detaljer i opbygningen af et godt beredskabskøretøj til fremtidens klima- og beredskabsudfordringer. Jeg håber også, at jeg i nær fremtid kan lave et indlæg, som beskriver den nøjagtige opbygning af vores køretøj. Måske er der andre Beredskaber i Danmark, der kan blive inspireret af vores specielle klimakøretøj.

Jeg glæder mig til køretøjet er fuldt opbygget og klar til indsats..!

Pumpehaveri på Saltum Vandværk

Den 13. september klokken 18.30 havde Frivilligenheden en ny opgave. På grund af pumpehaveri på Saltum Vandværk var det nødvendigt at tømme et vandreservoir på 50 m3. Det var ikke muligt at opsætte en stor pumpe, da adgangsvejen var for lang og adgang skulle ske igennem en almindelig døråbning. Derfor kom alle vores tre dykpumper på arbejde. De blev nedsænket enkeltvis igennem et mandehul med hver deres tilkoblede C-slange, som blev ført ud til vej og udlagt til to vejafløb.

Operationen var målt til maksimalt at skulle vare 1 time mellem klokken 19.00 og 20.00, som var den tid, byen var annonceret uden vand. Vi tømte reservoiret på ca. 35 minutter, og det tog vandværket ca. 20 minutter at tilkoble en streng fra andet vandværk, så byen havde vand til den annoncerede tid. Herefter kunne vandværkets tre pumper udskiftes i den efterfølgende uge.

Operationen var målt til maksimalt at skulle vare 1 time mellem klokken 19.00 og 20.00.

Pumpeopgave fra mark i Skovsgaard

Den 5. marts var vi blevet anmodet om at hjælpe med at pumpe vand væk fra en stor mark i Skovsgaard. Det skulle være foregået fra klokken 08.00 om morgenen og var beregnet til at tage 6-8 timer. Vi havde gjort alt vores materiel klar, og de frivillige var klar til opgaven, som desværre blev aflyst et par dage forinden, da man var lykkedes med at aflede vandet på anden vis. Så det var jo ærgerligt, da vi netop her havde en fantastisk mulighed for at afprøve alt vores materiel.

 

Køretøjet kan også indsættes ved klimakatastrofer såsom digebrud og lokale oversvømmelser.

Lænseopgave i Fjerritslev

Den 24. januar klokken 19.45 blev Frivilligenheden aktiveret til en lænseopgave ved Kollerup i Fjerritslev. Her var der fare for, at smeltevand fra en tilstødende mark kunne oversvømme en villa med garage. I samarbejde med den lokale landmand forstærkede vi det jorddige, som skulle forhindre vandindløb, og etablerede et hul i jorden, hvor vi kunne nedsænke en dykpumpe. En slangevej blev udlagt til nærmeste afløb på tilstødende vej, så vandet kunne afledes fra marken. Ejeren af villaen leverede strøm til dykpumpen, som efter omkring 12 timer kunne standses og optages. Dermed var faren for indtrængning af vand afværget.

Frivilligenheden Jammerbugts Klima- pumpe/slange køretøj

Der er ingen tvivl om at Beredskabet i fremtiden vil benytte sig af assistance fra Frivilligenhedens køretøj der kan klare de særlige opgaver som pumpe-, lænse-, rednings- og lysopsætnings opgaver, og når vi når frem til foråret 2017 håber vi også at kunne assistere med udlægning af ca. 500 meter slangevej fra en indbygget slangekassette.

Køretøjet er også beregnet til at kunne indsættes ved klimakatastrofer så som digebrud og lokale oversvømmelser i forbindelse med skybrud og smeltesne mm..I skrivende stund er vores køretøj på værksted i Frederikshavn, så vi kan få klargjort de sidste detaljer i opbygningen af et godt beredskabskøretøj til fremtidens klima- og beredskabsudfordringer. Jeg håber også at jeg i nær fremtid kan lave et indlæg som beskriver den nøjagtige opbygning af vores køretøj. Måske er der andre Beredskaber i Danmark der kan blive inspireret af vores specielle klimakøretøj.

Jeg glæder mig til køretøjet er fuldt opbygget og klar til indsats..!

 

Etablering af lys ved gårdbrand i Fjerritslev

Den 3. oktober klokken 18.15 blev Frivilligenheden anmodet om assistance med lysopsætning ved brand i en firlænget gård i Fjerritslev. Der blev hurtigt samlet et par mand, som kørte til skadestedet. Vores lysmateriel blev indsat i den indre gård og kørte hele natten igennem. Beredskabsstyrelsen fra Thisted var også til stede og oplyste skadestedet fra vejen uden for gården. Stuehuset blev reddet, men en længe udbrændte og to længer blev delvist skadet.

 

Print alle sider