Info

Beredskabsforbundet er organisation for alle frivillige i det danske redningsberedskab, og det organisatoriske ståsted, der skal repræsentere og oplyse om de frivillige og deres indsats i det danske redningsberedskab. Samtidig bidrager forbundet med en afgørende både landsdækkende og lokalt forankret indsats for at styrke befolkningens evne til at hjælpe og beskytte sig selv og sine nærmeste i forbindelse med ulykker og katastrofer.

Hendes Majestæt Dronningen er protektor for Beredskabsforbundet.

FRIVILLIG Beredskab er et onlinemagasin, der bliver udgivet at Beredskabsforbundet. Det indeholder artikler om de ting, der sker i forbundet og i de enkelte regioner. Magasinet er primært skrevet af frivillige til frivillige.